اطلاعات داروی لوپراميد

persianelite

دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
الف) اسهال حاد غير اختصاصي:
بزرگسالان و كودكان بزرگتر از 12 سال: در ابتدا mg 4 خوراكي مصرف مي‌شود و پس از هر بار دفع اسهالي، ‌mg 2 استفاده مي‌شود. حداكثر دوز روزانه mg 16 مي‌باشد.
كودكان 12-8 ساله: در روز اول mg 2 خوراكي سه بار در روز مصرف مي‌شود.
كودكان 8-5 ساله: در روز اول mg 2 خوراكي دو بار در روز مصرف مي‌شود.
كودكان 5-2 ساله: در روز اول mg 1 خوراكي سه بار در روز مصرف مي‌شود.
دوز نگهدارنده يك سوم تا يك دوم مقدار مصرف اوليه است (mg/kg 0.1 پس از هر بار دفع اسهال) كه نبايد از دوز روز اول تجاوز نمايد. در صورت عدم بهبودي پس از 48 ساعت، دارو بايد قطع شود.
ب) اسهال مزمن:
بزرگسالان: در ابتدا mg 4 خوراكي و سپس mg 2 پس‌از هر بار دفع اسهالي تا رفع اسهال مصرف مي‌شود. دوز بايد بر اساس پاسخ هر فرد تعيين شود.
در صورت مصرف شدن mg 16 در روز براي حداقل 10 روز، ‌دارو را قطع كنيد.
كودكان: mg/kg 0.24-0.08 در روز در 2 تا 3 دوز منقسم مصرف مي‌شود.
مكانيسم اثر
اثر ضد اسهال: دارو بطور مستقيم بر انتهاهاي عصبي موجود در مخاط روده اثر نموده و حركات روده را كاهش مي‌دهد. به اثرات ضد پريستالتيك اين دارو تحمل ايجاد نمي‌شود.
ترشح آب و الكتروليت‌ها نيز ممكن است با مكانيسم ناشناخته‌اي مهار شود. هر چند لوپراميد از نظر شيميايي شبيه اوپيوئيدها است، ‌اما وابستگي فيزيكي در انسان ايجاد نمي‌كند. اين دارو اثر ضد درد ندارد.
موارد منع مصرف و احتياط:
تداخل دارويي
مصرف همزمان لوپراميد با ضد دردهاي اوپيوئيد ممكن است باعث ايجاد يبوست شديد شود.
تداخل دارويي:
عوارض جانبي
اعصاب مركزي: ‌سرگيجه، خواب آلودگي، خستگي.
دستگاه گوارش:‌ درد شكمي، ‌اتساع شكم، ناراحتي شكم، يبوست، خشكي دهان، تهوع، ‌استفراغ.
پوست: واكنشهاي ازدياد حساسيت، بثورات پوستي.
مسموميت و درمان
تظاهرات باليني: يبوست، تحريك گوارشي، تضعيف CNS.
درمان: در صورت مصرف در چند ساعت اخير، ذغال فعال تجويز مي‌شود يا مي‌توان از شستشوي معده استفاده و پس از آن ذغال فعال تجويز نمود. بيمار بايد از نظر تضعيف تنفس پايش شود. در صورت بروز تضعيف تنفسي، نالوكسون تجويز مي‌شود.
مکانيسم اثر:
فارماكوكينتيك
جذب: به مقدار ناچيز از دستگاه گوارش جذب مي‌شود. اوج اثر 5-2.5 ساعت و مدت اثر 24 ساعت مي‌باشد.
پخش: به خوبي مشخص نشده است.
متابوليسم: داروي جذب شده توسط كبد متابوليزه مي‌شود.
دفع: قسمت عمده دارو در مدفوع و كمتر از %2 آن در ادرار دفع مي‌شود.
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: بچه‌هاي زير 2 سال، حساسيت به دارو، بيماراني كه در آنها يبوست خطرناك است؛ همچنين مصرف OTC دارو در بيماراني كه تب بالاي 38.3 درجه سانتگراد يا مدفوع خوني دارند، ‌ممنوع است.
موارد احتياط: ‌بيماري كبدي.
اشكال دارويي:
Tablet: 2mg
Capsule: 2mg
Solution: 1 mg/5ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: مشتق پيپريدين.
طبقه‌بندي درماني: ضد اسهال.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
نامهاي تجاري : Apo - Loperamide
ملاحظات اختصاصي
پس از تجويز دارو از راه لوله بيني ـ معدي، ‌لوله را با آب شستشو دهيد.
در صورت بروز اسهال شديد، وضعيت آب و الكتروليت‌هاي بيمار را كنترل كنيد.
در صورت ابتلاي بيمار به اختلال کبدي، بيمار را از نظر سميت CNS كنترل كنيد؛ زيرا متابوليسم عبور اول دارو ممكن است كاهش يابد.
نكات قابل توصيه به بيمار
نبايد دارو را بيش از دوز مجاز مصرف نمود.
از كار با ماشين آلات و رانندگي بايد پرهيز نمود تا زماني كه اثرات دارو بر CNS مشخص شود.
در صورت عدم بهبودي طي 48 ساعت و بروز تب، پزشك را مطلع كنيد.
در صورت سياه يا خوني شدن مدفوع پزشك را مطلع كنيد.
مصرف در كودكان: دارو براي كودكان 2 ساله و بزرگتر تأييد شده است، هر چند كودكان كم سن به عوارض جانبي ممكن است حساس تر باشند.
مصرف در شيردهي: ترشح دارو در شير مشخص نيست. بايد با احتياط مصرف شود.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

persianelite