اطلاعات داروی لیدوکائین پی

persianelite

دارو مورد نظر را انتخاب کنید

اشكال دارويي:
Cream: Lidocaine 2.5% + Prillocaine 2.5%
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: مشتقات آميدي
طبقه‌بندي درماني: بي‌حس كننده موضعي
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده B
موارد و مقدار مصرف:
بي‌حسي موضعي جهت انجام پروسيجرها و ليزر ناحيه پوست و تناسلي
بزرگسالان: به منظور بيحسي موضعي، لايه‌اي از كرم بر روي پوست ماليده و سپس پانسمان انجام مي‌گيرد. بايد توجه داشت از اين كرم فقط بر روي پوست سالم استفاده شود. در صورت استفاده بر روي مخاط ناحيه تناسلي نيازي به پانسمان ندارد. در بزرگسالان مصرف دارو بجز مخاط ناحيه تناسلي توصيه نمي‌گردد.
كودكان: در نوزادان تا يك ماهگي توصيه نمي‌شود. در شيرخواران و كودكان بعد از يك ماهگي دوز دارو مشابه بزرگسالان است. با توجه به عوارض ناشي از مصرف دارو در كودكان حداقل سطح مجاز در كاربرد دارو بر اساس وزن كودكان به شرح زير مي‌باشد:
كودكان با وزن تا 10 كيلوگرم: 100 سانتي‌متر مربع.
كودكان با وزن 20-10 كيلوگرم: 600 سانتي‌متر مربع.
كودكان با وزن بيش‌از 20 كيلوگرم: 2000 سانتي‌متر مربع.
توجه: مصرف دارو روي سطوح مخاطي كودكان توصيه نمي‌گردد.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

persianelite