اطلاعات داروی لیندان

persianelite

دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
الف) ضدجرب :
بزرگسالان و کودکان: بعد از حمام گرفتن با آب و صابون، لايه نازکي از لوسيون را بر روي پوست ، از گردن تا انگشت پاها، ماليده و به آرامي ماساژ مي دهند. بعد از 12-8 ساعت، با حمام گرفتن و شستن تميز پوست دارو را از روي پوست مي زدايند. مي توان درمان را بعد از يک هفته تکرار کرد.
ب) شپش کش:
بزرگسالان و کودکان: بعد از حمام گرفتن با آب و صابون، لوسيون را به نواحي مودار گرفتار و اطراف آن مي مالند. پس از 12-8 ساعت دارو با شستشو با آب و صابون از روي پوست زدوده مي شود. راه ديگر، ماليدن شامپو به نواحي گرفتار و شستن کامل آن پس از 5-4 دقيقه است. براي خارج کردن تخمها ، موها را بايد شانه کرد. مي‌ توان درمان را بعد از يک هفته تکرار کرد.
موارد منع مصرف و احتياط:
موارد منع مصرف: حساسيت به دارو.
موارد احتياط:
الف) در زنان باردار (ممکن است جذب سيستميک شود).
ب) از تماس دارو با صورت ، چشمها، غشاهاي مخاطي و مجراي ادرار ي خودداري شود.
پ) از آنجا که ليندان مي‌ تواند از طريق پوست جذب شود، خطر مسموميت سيستم اعصاب مرکزي (CNS) ناشي از اين دارو بايد در نظر گرفته شود.
تداخل دارويي:
عوارض جانبي
پوست: تحريک، درماتيت تماسي.
توجه: در صورت بروز حساسيت، بايد مصرف دارو قطع شود.
مسموميت و درمان
تظاهرات باليني: مسموميت شديد CNS، مانند تحريکات CNS، سرگيجه و تشنجات.
درمان: محتويات معده را با شستشوي معده با ايجاد استفراغ خالي کرده و به دنبال آن يک مسهل نمکي به بيمار مي دهند. از دادن مسهل روغني بايد خودداري کرد. حملات ناگهاني را با فنوباربيتال يا ديازپام، در صورت لزوم، درمان مي کنند.
مکانيسم اثر:
اثر ضدجرب و شپش کش: ليندان نسبت به بندپاي انگلي سارکوپتس اسکابيي و تخمهاي آن ، و پديکولوس کاپيتيس، پديکولوس کوروپوريس، و فيتيروس پوبيس اثر سمّي دارد. اين دارو از طريق اسکلت خارجي ارگانيسم جذب شده و موجب مرگ آن مي‌ شود.
فارماكوكينتيك:
جذب: 10 درصد مقدار مصرف شده سطحي ممکن است طي 24 ساعت جذب شود.
پخش: در چربي بدن ذخيره مي‌ شود.
متابوليسم: متابوليسم اين دارو کبدي است.
دفع: از طريق ادرار و مدفوع دفع مي‌ شود.
اشكال دارويي:
Lotion : 1%
Shampoo: 1%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: حشره کش هيدروکربن کلرينه.
طبقه‌بندي درماني: ضدجرب، شپش کش.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
نکات قابل توصيه به بيمار
دارو را طبق دستور مصرف کنيد.
مصرف مجدد اين دارو تا زماني که مايتهاي زنده پيدا نشده اند، ضروري نيست. در صورت شسته شدن تصادفي دارو ، مصرف مجدد آن توصيه مي شود، اما بايد از مصرف بيش از حد دارو خودداري شود.
اين دارو را مي توان براي تميز کردن شانه يا برس مو استفاده کرد و بعد آنها را با آب شست. تمام لباسهايي که طي دو روز اخير امکان آلوده شدن داشته اند، بايد با آب داغ شسته و با خشک کن داغ خشک شوند تا از آلودگي مجدد و انتقال ارگانيسم جلوگيري شود.
از تکرار مصرف دارو خودداري کنيد، زيرا ممکن است موجب تحريک پوست و مسموميت سيستميک شود.
از مصرف همزمان روغنها يا پمادهاي د يگر خودداري کنيد.
در صورت تماس نزديک با افراد و اعضاي خانواده ، از جمله مقاربت جنسي، اين افراد نيز بايد به طور همزمان درمان شوند.
مصرف در كودكان: اين دارو بخصوص در نوزادان و کودکان کم سن بايد با احتياط تجويز شود، زيرا آنها نسبت به مسموميت CNS حساس تر هستند. کودکي که به تن اوليندان ماليده شده است، نبايد انگشت خود را بمکد، زيرا سبب بلعيده شدن دارو مي شود. بنابراين، بايد مانع اين کار شد. براي کودکان کوچکتر از 10 سال داروها ي ديگر ضدجرب توصيه مي شود.
مصرف در شيردهي: از آنجا که ليندان ممکن است جذب سيستميک شود، مصرف آن در شيردهي توصيه نمي شود.
ملاحظات اختصاصي
حتي اگر درمان مؤثر باشد ، ممکن است خارش تا چند هفته باقي بماند. بخصوص در آلودگي به جرب.
قبل از مصرف دارو، بدن بيمار را بايد تميز (به خوبي کيسه کشيده) و خشک باشد.
در صورت تماس تصادفي دارو با چشمها ، بيمار بايد چشمها را با آب فراوان بشويد و براي کسب دستورات لازم به پزشک مراجعه کند. بيمار بايد از استنشاق بخار دارو خودداري کند.
از ماليدن دارو بر روي پوست ملتهب ، قسمت پوست رفته پوست يا سطوح تراوش دار خودداري شود.
بيماران بستري شده در بيمارستان بايد از بيماران ديگر جدا باشند.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

persianelite