اطلاعات داروی منتول

persianelite

دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
منتول مايع به عنوان ضد احتقان بيني و جهت برطرف نمودن دردهاي موضعي ،به خصوص در ناحيه سر، صورت و گردن بكار مي رود.
عوارض جانبي:
احتمال بروز واكنشهاي آلرژيك در افراد حساس وجود دارد.
مکانيسم اثر:
منتول در غلظتهاي كم به طور انتخابي انتهاي اعصاب حسي مربوط به سرما را تحريك كرده و بنابراين ،باعث احساس سرما مي شود.
اين دارو داراي اثر ضد درد موضعي مي باشد. منتول در غلظتهاي زياد علاوه بر اين اثر نه تنها باعث تحريك حس گرما و درد مي شود، بلكه ممكن است سبب تحريك موضعي نيز شود. مصرف دارو بر روي پوست باعث گشادشدن عروق و ايجاد احساس سرما مي شود و به دنبال آن اثر ضد درد ظاهر مي گردد.
نکات قابل توصيه به بيمار:
از استنشاق بيش از حد اين فرآورده اجتناب گردد.
Drop:15 ml

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

persianelite