وحید مجیدی

اطلاعات داروی هایپیران


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
هايپيران در درمان افسردگي ،بي خوابي ،اضطراب ،سردردهاي عصبي ،سر دردهاي دوران قاعدگي و ميگرن به كار مي رود.
عوارض جانبي:
با مصرف اين فرآورده احتمال بروز واكنشهاي آلرژيك و حساسيت به نور وجود دارد.
تداخل دارويي:
مصرف مقادير بيش از مقدار مصرف درماني ممكن است با ساير داروهاي مهاركننده منوآمين اكسيداز تداخل نمايد.
مکانيسم اثر:
گياه هايپريكوم به دليل داشتن هايپريسين و فلاونوييدها داراي اثرات آرام بخش ،مسكن و ضد اضطراب مي باشد. هايپريسين از طريق مهار آنزيم منوآمين اكسيداز موجب بروز اثر ضد افسردگي مي گردد. عصاره گياه هايپريكوم مي تواند ميزان اكسيژن سلولي را افزايش دهد.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1. رنگ دارو پس از افزودن آب به علت تغيير حلاليت ،تغيير مي كند.
2. پس از مصرف دارو از قرار گرفتن بيش از حد در معرض نور و يا آفتاب شديد خودداري گردد.
3. بهتر است دارو قبل از غذا مصرف شود.
4. مصرف دارو در روزهاي اول ممكن است باعث ايجاد ناراحتي هاي گوارشي و يا تشديد سردرد گردد كه حداكثر پس از دو تا چهار هفته از بين مي رود.
Drop:30 ml

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram