وحید مجیدی

اطلاعات داروی هيدروکسي اوره


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
توجه: موارد و مقدار مصرف اين دارو ممكن است تغيير يابد. براي كسب اطلاعات جديد به منابع پزشكي مراجعه شود.
الف) تومورهاي جامد:‌
بزرگسالان: mg/kg 80 خوراكي به صورت تك دوز هر 3 روز و يا mg/kg 30-20 به‌ صورت تك دوز روزانه مصرف شود.
ب) سرطان‌هاي سر و گردن (به استثناء لب):‌
بزرگسالان: mg/kg 80 خوراكي به صورت تك دوز هر 3 روز مصرف مي‌شود.
پ) CML مقاوم:
بزرگسالان: mg/kg 30-20 خوراكي به‌صورت تك دوز روزانه مصرف مي‌شود.
ت) كاهش تعداد بحرانهاي دردناك و نياز به تزريق خون در بيماران مبتلا به آنمي داسي شكل كه بحرانهاي دردناك عود شونده متوسط تا شديد دارند (عموماً 3 بحران در عرض 12 ماه):‌
بزرگسالان: ‌دارو با mg/kg/day 15 شروع شود (به‌صورت تك دوز). CBC بيمار هر دو هفته ارزيابي گردد.
مكانيسم اثر
اثر ضد نئوپلاسم:‌ مكانيسم دقيق اثر اين دارو مشخص نيست ؛ بدون دخالت در ساخت RNA يا پروتئين، ساخت DNA را مهار مي‌كند. ممكن است به عنوان يك متابوليت عمل كرده و از تركيب تيميدين با DNA جلوگيري كند. همچنين، ممكن است به طور مستقيم به DNA آسيب برساند.
موارد منع مصرف و احتياط:
تداخل دارويي
در مصرف همزمان فلوئورواوراسيل احتمال بروز مسموميت عصبي زياد است.
مصرف همزمان ديدانوزين، اينديناوير و استاوودين باعث ايجاد پانكراتيت كشنده مي‌گردد.
عوارض جانبي:
ملاحظات اختصاصي
1ـ اگر بيمار قادر به بلعيدن كپسول نباشد، مي‌توان محتويات كپسول را در داخل آب خالي كرده و بلافاصله مصرف نمود.
2ـ در صورت سابقه شيمي درماني با داروهاي ديگر يا پرتودرماني، تنظيم مقدار مصرف ممكن است لازم باشد.
3ـ مقدار مصرف مايعات و دفع آنها پيگيري شده و آب بدن بيمار تامين شود.
4ـ غلظت سرمي كراتينين، اسيد اوريك و BUN به طور مرتب اندازه‌گيري شود.
5ـ اين دارو ممكن است اريتم بعد از پرتو نگاري را تشديد كند.
6ـ در صورت كاهش عملكرد كليوي، توهمات بينايي و شنوايي و مسموميت خوني افزايش مي‌يابد.
7ـ اگر تعداد پلاكتها كمتر از mm3 /100000 باشد، بايد از تزريق عضلاني تمام داروها خودداري شود.
8ـ كپسولها را بايد در يك ظرف سربسته و در دماي اتاق نگهداري كرد. دارو را بايد از گرماي زياد دور نگهداشت.
9ـ بيماراني كه قبلاً و يا در حال حاضر اينترفرون مصرف مي‌نمايند ممكن است در ريسك بيشتري براي ايجاد سميت‌هاي واسكوليت مخاطي قرار داشته باشند.
10ـ حين درمان CBC حداقل هفتگي ارزيابي شود.
11ـ بيمار بايد هيدراته شود.
نكات قابل توصيه به بيمار
1ـ احتمال بروز تهوع و استفراغ وجود دارد. با اين وجود، مصرف دارو را ادامه دهيد.
2ـ در صورت بروز استفراغ بلافاصله بعد از مصرف دارو، فوراً به پزشك اطلاع دهيد.
3ـ مصرف مايعات زياد (10 ليوان در روز) موجب افزايش دفع ادرار و تسهيل دفع اسيد اوريك مي‌شود.
4ـ بروز خونريزي يا كبودي غيرمعمول را به پزشك اطلاع دهيد.
5ـ از تماس با افراد مبتلا به عفونت خودداري كنيد.
مصرف در سالمندان: بيماران سالخورده ممكن است نسبت به اثرات دارو حساس تر باشند و به مقادير كمتري از آن نياز داشته باشند.
مصرف در كودكان: كودكان ممكن است نسبت به اثرات دارو حساس تر باشند و به مقادير كمتري از آن نياز داشته باشند.
مصرف در شيردهي: ترشح اين دارو در شير مشخص نيست، ولي به علت وجود عوارض جانبي و موتاژن و كارسينوژن بودن آن، شيردهي در دوران مصرف اين دارو توصيه نمي‌شود.
تداخل دارويي:
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
هيدروكسي اوره موجب افزايش غلظت سرمي اسيد اوريك، كرآتينين و ازت اوره خون (BUN) مي‌شود.
اين دارو مي‌تواند باعث كاهش هموگلوبين، هماتوكريت، WBC، RBC و پلاكت گردد.
مکانيسم اثر:
فارماكوكينتيك
جذب: از دستگاه گوارش به خوبي جذب مي‌شود. در صورت مصرف دارو به صورت مقدار واحد در مقادير زياد، غلظت سرمي دارو بيشتر از موارد مصرف دارو به صورت مقادير منقسم خواهد بود.
پخش:
از سد خوني : ‌مغزي عبور مي‌كند و در لكوسيتها و اريتروسيتها متراكم مي‌شود.
متابوليسم: حدود 50 درصد از داروي مصرف شده در كبد تجزيه مي‌شود.
دفع: 50 درصد باقيمانده دارو به صورت تغيير نيافته از راه ادرار دفع مي‌شود. متابوليتهاي اين دارو از طريق ريه‌ها به صورت دي اكسيد كربن و از طريق ادرار به صورت اوره دفع مي‌شود.
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: در مواردي که تعداد لكوسيتها كمتراز mm3 /2500 باشد؛ در مواردي كه تعداد پلاكتها كمتر از mm3 /100000 باشد، كم خوني شديد به دليل مسموميت هماتولوژيك ناشي از دارو، حساسيت به دارو.
موارد احتياط : اختلال كار كليه، سالمندان، زنان باردار، زنان در سنين باروري.
اشكال دارويي:
Capsule: 250, 500mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آنتي متابوليت (اختصاصي براي فاز s سيكل سلولي).
طبقه‌بندي درماني: ضد نئوپلاسم، آنتي سيكليك.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده D
نام‌هاي تجاري : Apo - Hydroxyurea
عوارض جانبي
اعصاب مركزي: توهمات، تشنجات، سردرد، عدم تمركز، گيجي، تب، خستگي.
پوست: اريتم، ريزش مو، راش.
دستگاه گوارش: بي اشتهايي، تهوع، استفراغ، اسهال، التهاب عمومي مخاط دهان، يبوست، پانكراتيت.
خون: كاهش فعاليت مغز استخوان (به مقدار مصرف بستگي دارد)، لكوپني، ترومبوسيتوپني، كم خوني مگالوبلاستوز، آنمي.
ساير عوارض: لرز.
مسموميت و درمان
تظاهرات باليني: سركوب فعاليت مغز استخوان، ايجاد زخم در مخاط دهاني و گوارشي، اريتم صورت، بثورات ماكولي پاپولي، از دست دادن حس جهت يابي، توهمات و عيب كار لوله‌هاي كليوي.
درمان: معمولاً حمايتي است و شامل انتقال اجزاي خون مي‌شود.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram