اطلاعات داروی هیدروکسی پرژسترون


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
الف) سقط عادتي (به دليل كمبود پروژسترون).
mg 500-250 از دارو هفتگي به صورت عضلاني تزريق مي‌گردد. درمان در ماههاي اوليه بارداري و در برخي موارد به مدت طولاني‌تر صورت گيرد.
ب) سقط قابل پيش‌بيني (Imminent).
درمان به صورت mg 500، 3-2 بار در هفته تزريق عضلاني شروع مي‌گردد تا خونريزي قطع شود.
(در اين موارد استراحت مطلق خانم باردار توصيه مي‌گردد.) سپس درمان به مدت چند هفته با mg 250 دو بار در هفته ادامه مي‌يابد تا خونريزي بيماري علي‌رغم حركت برطرف شده باشد.
پ) ناباروري به علت كاهش عملكرد Corpus Luteum و فاز لوتئال كوتاه.
mg 250 از دارو سه روز پس از افزايش‌ دماي بازال بدن تزريق مي‌گردد (همزمان از فرآورده‌هاي استروژني نيز استفاده مي‌شود).
ت) آمنوره اوليه و يا ثانويه.
قبل از شروع هيدروكسي پروژسترون كاپروآت از استروژن تزريقي استفاده شود.
در روز اول درمان 2 آمپول استروژن همزمان عضلاني تزريق شود، 14 روز بعد يك آمپول استروژن و mg 250 هيدروكسي پروژسترون كاپروآت تزريق گردد. سپس در روز ششم سيكل مصنوعي ايجاد شده بعدي يك آمپول استروژن و در روز شانزدهم يك آمپول استروژن و mg 250 هيدروكسي پروژسترون كاپروآت تزريق مي‌گردد.
موارد منع مصرف و احتياط:
موارد منع مصرف: سابقه هرپس در بارداري، وجود يا سابقة وجود تومور كبدي.
تداخل دارويي:
ملاحظات اختصاصي
1- ممكن است با تزريق سريع دارو به طور نادر سرفه و ديسپنه پيش آيد كه با كم كردن سرعت تزريق اين عارضه برطرف خواهد شد.( شكل آهسته روش دارو (Depot) موجود در ايران تنها بصورت عضلاني قابل تزريق است)
2- با مصرف در دوران بارداري به طور نادر تترالوژي فالو، اختلالات اداري تناسلي و كارسينوم آدرنوكورتيكال مشاهده شده است.
3- در صورت عدم موفقيت درمان در سقط قابل پيش‌بيني و كورتاژ پس از آن، 14-8 روز پس از تزريق هيدروكسي پروژسترون كاپروآت ممكن است در برخي افراد خونريزي ايجاد شود كه به دليل طولاني بودن اثر اين دارو مي‌باشد و به تدريج برطرف خواهد شد و بررسي بيشتري نياز نخواهد داشت.
به داروي پروژسترون مراجعه شود.
مکانيسم اثر:
به داروي پروژسترون مراجعه شود.
فارماكوكينتيك:
به داروي پروژسترون مراجعه شود.
اشكال دارويي:
Injection: 250 mg/ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: هورمون مشابه پروژسترون.
طبقه‌بندي درماني: جايگزين هورمون پروژسترون.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده D
نام‌هاي تجاري: Proluton Depot

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram