وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی هیوسین


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
كنترل اسپاسم گوارشي يا ادراري ـ تناسلي، قاعدگي دردناك همراه با اسپاسم، اسپاسم حاد، مانند قولنج صفراوي يا كليوي.
بزرگسالان: از راه خوراكي، مقدار 20 ميلي گرم چهار بار در روز مصرف مي‌شود. در قاعدگي دردناك همراه با اسپاسم، مصرف دارو بايد دو روز قبل از قاعدگي شروع و تا سه روز بعد ادامه يابد، و يا مقدار 20 ميلي گرم تزريق عضلاني يا وريدي مي‌شود. در صورت لزوم، مصرف اين مقدار بعد از نيم ساعت تكرار مي‌شود. از طريق ركتال، 3-1 شياف در روز استعمال مي‌گردد.
كودكان 12-6 ساله: از راه خوراكي ، مقدار 10 ميلي گرم سه بار در روز مصرف مي‌شود. از طريق ركتال يك شياف در روز استعمال مي‌شود.
توجه: هيوسين در پرتون گاري براي تشخيص افتراقي انسداد و كاهش اسپاسم و درد در پيلوگرافي مصرف مي‌شود. همچنين، اين دارو همراه با ساير روشهاي تشخيصي، مانند آندوسكوپي معده، دوازدهه، در صورت وجود اسپاسم، مصرف مي‌شود.
مكانيسم اثر
به نظر مي‌رسد اين دارو عمدتاً بر روي عقده‌هاي پاراسمپاتيك داخل ديواره‌اي عضلات صاف ارگانهاي حفرات شكمي و لگن مؤثر است و موجب شل شدن آنها مي‌شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
عوارض جانبي
دستگاه گوارش: خشكي دهان.
ساير عوارض: كاهش موقت تطابق چشم، تاكيكاردي.
مکانيسم اثر:
فارماكوكينتيك
جذب: هيوسين به ميزان كمي از دستگاه گوارش جذب مي‌شود.
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: گلوكوم (احتمال گشاد شدن مردمك چشم وجود دارد).
اشكال دارويي:
Tablet: 10mg
Injection: 20 mg/ml
Suppository: 7.5, 10mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آنتي کول ينرژيک.
طبقه‌بندي درماني: ضد اسپاسم.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
ملاحظات اختصاصي
1ـ محلول تزريقي هيوسين را مي‌توان با محلولهاي تزريقي دكستروز يا محلول نمكي نرمال رقيق كرد.
2ـ محلول تزريقي اين دارو را مي‌توان با اغلب محلولهاي مايي مواد حاجب مانند دياتريزوات سديم، كه در پرتونگاري مورد استفاده قرار مي‌گيرند مخلوط كرد.
نكات قابل توصيه به بيمار
اين دارو ممكن است موجب بروز خواب آلودگي شود. بنابراين، از انجام فعاليتهايي كه نياز به هوشياري كامل دارند، خودداري كنيد.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

کتاب صوتی رایگان معجزه شکرگزاری از راندا برن

twitter facebook linkedin whatsapp telegram