وحید مجیدی

اطلاعات داروی هیپروملوس لیپوزیک آرتلاک افتاژل هیاباک


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد منع مصرف: در صورت حساسيت مفرط به هايپروملوز يا هر يك از اجزاء فرمولاسيون مصرف اين فرآورده ممنوع مي‌باشد.
استفاده از اين فرآورده به صورت غير نسخه‌اي (OTC) براي مصرف به مدت بيش از 72 ساعت ممنوع مي‌باشد.
در صورت تغيير در رنگ يا ظاهر فرآورده بايستي از مصرف آن پرهيز نمود.
لازم است قبل از استفاده از اين فرآورده، لنزهاي تماسي از چشم خارج شوند.
موارد منع مصرف و احتياط:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آنتراسيكلين
اشكال دارويي:
Injection, Powder, Lyophilized: 5 ,10mg
طبقه‌بندي درماني: ضد نئوپلاسم
تداخل دارويي
هيچ تداخل دارويي شناخته‌ شده‌اي براي اين دارو وجود ندارد.
نكات قابل توصيه به بيمار
1- در صورت مصرف همزمان اين دارو با قطره‌هاي چشمي ديگر، بايستي بين مصرف دو دارو 15 دقيقه فاصله باشد.
2- لازم است قبل از استفاده از دارو لنز تماسي از چشم خارج شده و تا 30 دقيقه بعد از مصرف دارو از لنز استفاده نشود.
3- در مواردي كه خشكي چشم بيش از 72 ساعت طول بكشد لازم است جهت ادامه مصرف دارو با پزشك مشورت شود.
نکات قابل توصيه به بيمار:
مکانيسم اثر
اين دارو يك مشابه DNA افزوده شده (DNA-Intercalating) دانوروبيسين است كه اثر مهار كننده بر ساخت اسيدنوكلئيك دارد و با آنزيم توپوايزومراز II تداخل مي‌كند. فقدان گروه متوكسي در محل 4 ساختمان آنتراسيكلين، به اين تركيب خاصيت گرايش زياد به چربي مي‌دهد كه اين امر، در مقايسه با ساير داروهاي اين گروه، به افزايش ميزان برداشت سلولي منجر مي‌شود.
فارماكوكينتيك:
نام‌هاي تجاري: Artelac SDU, Genteal
Idarubicin Hcl
موارد و مقدار مصرف
خشكي چشم
ميزان 2-1 قطره در چشم درگير، در موارد نياز، ريخته شود.
نكته: از اين دارو جهت رفع سوزش و تحريك خفيف چشم ناشي از خشكي چشم‌ها استفاده مي‌شود.
مي‌توان از اين دارو جهت معاينات تشخيصي نيز استفاده نمود.
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: لوبريكانت.
طبقه‌بندي درماني: قطره چشمي لوبريكانت، تركيب تشخيصي.
اشكال دارويي:
Gel, Ophthalmic: 0.3% ,10 ml
Solution, Ophthalmic: 0.4% ,15 ml
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: كاهش فعاليت مغز استخوان (يك كاهندة قوي فعاليت مغز استخوان است و نبايد در بيماراني كه مبتلا به كاهش فعاليت مغز استخوان ناشي از مصرف دارو يا پرتودرماني از قبل بوده‌اند، تجويز شود، مگر آنكه منافع دارو بر مضار آن افزون باشد).
موارد احتياط: الف) كاهش شديد فعاليت مغز استخوان بعد از مصرف اين دارو ملاحظه شده است. پيگيري دقيق خوني ضروري است. مرگ ناشي از عفونت و يا خونريزي در طول مدت كاهش شديد فعاليت مغز استخوان گزارش شده است. امكانات لازم براي درمان سريع و كامل موارد خونريزي يا عفونت شديد فراهم شود.
ب) سابقه بيماري قلبي و درمان قلبي با اين گروه دارويي در مقادير زياد تجمعي، يا ساير داروهايي كه براي قلب سمي بوده‌اند، بيمار را با مصرف اين دارو در معرض خطر زياد مسموميت قلبي قرار مي‌دهد. قبل از شروع مصرف اين دارو بايد منافع آن در برابر مضار آن سنجيده شود.
پ) مسموميت ميوكارد كه به صورت نارسايي احتقاني كشنده قلب، آريتمي حاد خطرناك يا ساير كارديوميوپاتي‌ها بروز مي‌كند، ممكن است بعد از مصرف اين دارو ظاهر شود. براي كنترل نارسايي احتقاني قلب و يا آريتمي بايد اقدامات مناسب درماني به عمل آيند.
ت) در صورتي كه بيليروبين سرم بيش از mg/dl 5 باشد، اين دارو نبايد تجويز گردد.
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
تغيير در آزمون‌هاي عملكرد كبد و كليه مشاهده شده است. اين تغييرات معمولاً گذرا هستند و در مواقع sepsis و مصرف آنتي‌بيوتيك‌ها و ضدقارچ‌هاي سمي براي كبد و كليه توسط بيمار بروز مي‌كنند.
عوارض جانبي
قلبي ـ عروقي: نارسايي احتقاني قلب، آريتمي وخيم از جمله فيبريلاسيون دهليزي، درد قفسة سينه، انفاركتوس ميوكارد و كاهش بدون نشانه كسر تخليه‌اي بطن چپ (LVEF).
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، موكوزيت، درد شكمي، اسهال، آنتروكوليت شديد همراه با پرفوراسيون (اين عارضه نادر است ولي ممكن است خطر بروز آن با به‌كار بردن تجهيزات تشخيصي تشديد شود).
خون: كاهش شديد فعاليت مغز استخوان، خونريزي، عفونت.
پوست: ريزش مو، بثورات منتشر، كهير، بثورات اريتماتوز كف دست‌ها و پاها، كهير در محل تزريق.
مسموميت و درمان
تظاهرات باليني: كاهش شديد و طولاني مدت فعاليت مغز استخوان و احتمالاً افزايش شدت مسموميت گوارشي.
درمان: اقدامات حمايتي شامل انتقال پلاكت (PH)، تجويز آنتي‌بيوتيك و درمان علامتي موكوزيت است.
اثر مصرف بيش از حد دارو بر روي عملكرد قلبي به درستي شناخته نشده اما آريتمي شديد در يكي از دو بيمار گزارش شده است. مقادير بسيار زياد دارو ممكن است موجب مسموميت حاد قلبي و بروز نارسايي قلبي تأخيري شود.
ملاحظات اختصاصي
1- اين دارو فقط به صورت تزريق وريدي مصرف مي‌شود و بايد به آهستگي در داخل انفوزيون داخل وريدي در حال جريان تزريق شود. هرگز نبايد از راه عضلاني يا زيرپوستي تزريق شود. در صورت نشت دارو ممكن است نكروز شديد موضعي بروز كند. در صورت نشت دارو از رگ به بافت‌هاي اطراف، بايد تزريق يا انفوزيون دارو بلافاصله قطع و دارو از رگ ديگر تزريق شود.
2- كاهش شديد فعاليت مغز استخوان با مصرف مقادير درماني مؤثر بروز كرده است.
3- توصيه شده است اين دارو تحت نظر يك پزشك مجرب در شيمي‌درماني تجويز شود و تسهيلات حمايتي لازم در صورت بروز مسموميت دارويي در دسترس باشد. پزشكان بايد قادر به پاسخگويي سريع و كامل به موارد شديد خونريزي يا عفونت باشند.
4- مقدار مصرف بايد در بيماران دچار نارسايي عملكرد كبدي يا كليوي كاهش يابد.
5- هنگام تهيه محلول بايد احتياط‌هاي لازم به عمل آيد، زيرا واكنش‌هاي پوستي ممكن است بروز كند. در صورت تماس پوست با دارو، محل تماس بايد با آب و صابون شست‌وشو شود. در صورت تماس چشم با دارو، تكنيك‌هاي استاندارد شست‌وشو بايد فوراً به‌كار گرفته شوند.
6- درمان با اين دارو به معاينه دقيق بيمار و پيگيري دقيق آزمون‌هاي آزمايشگاهي نياز دارد. ممكن است افزايش اسيداوريك خون ناشي از تجزيه سريع سلولهاي لوسميك بروز كند. براي جلوگيري از افزايش اسيداوريك خون و كنترل هرگونه عفونت، پيش از شروع درمان، اقدامات مناسب به عمل آيد.
7- شمارش كامل سلولهاي خوني و پيگيري آزمون‌هاي عملكرد كبدي و كليوي به طور مكرر توصيه مي‌شود.
مصرف در كودكان: بي‌ضرري و اثربخشي اين دارو در كودكان ثابت نشده است.
مصرف در شيردهي: ترشح اين دارو در شير مشخص نيست. به دليل خطر بروز عوارض جانبي وخيم در نوزادان، بايد شيردهي قبل از مصرف اين دارو قطع شود.
نام‌هاي تجاري: Zavedos
موارد و مقدار مصرف
درمان لوسمي حاد ميلوئيد (AML)
بزرگسالان: مقدار mg/m2/day 12 به مدت سه روز در تركيب با سيتارابين به آهستگي و طي 15-10 دقيقه تزريق وريدي مي‌شود.
سيتارابين را مي‌توان به ميزان mg/m2/day 100 از طريق انفوزيون مداوم به مدت هفت روز يا به ميزان mg/m2 25 به صورت سرشار تزريق وريدي و به دنبال آن mg/m2/day 200 به مدت پنج روز انفوزيون مداوم كرد. در بيماران داراي شواهد آشكار لوسمي بعد از اولين دوره مصرف، بايد دومين دوره مصرف تجويز شود.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده D

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram