اطلاعات داروی واکسن بی سی جی


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
واكسن BCG براي ايمن سازي فعال بر عليه سل در كودكاني مصرف مي شود كه آزمون توبركولين آنها منفي مي باشد. بجز نوزادان ،در مورد كليه افراد قبل از واكسيناسيون بايد آزمون پوستي براي حساسيت توبركولين را انجام داد.
از واكسن BCG در درمان كارسينوماي موضعي مثانه و همچنين به عنوان عامل كمكي براي تشديد توليد پادتن نيز استفاده مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
اين واكسن در افراد داراي آزمون مثبت توبركولين ،بيماران مبتلا به نقص ايمني و بيماران تحت رمان با استروييدها نبايد مصرف شود.
عوارض جانبي:
لنفادنوپاتي ،زخم در محل مايه كوبي ،واكنشهاي لوپوييد از جمله عوارض جانبي واكسن BCG مي باشند.
هشدار:
اين واكسن در افراد داراي آزمون مثبت توبركولين ،بيماران مبتلا به نقص ايمني و بيماران تحت رمان با استروييدها نبايد مصرف شود.
تداخل دارويي:
داروهاي ضد ميكربي و داروهاي كاهنده سيستم ايمني ممكن است در ايجاد پاسخ مناسب ايمني مداخله كنند.
مکانيسم اثر:
واكسن BCG فرآورده زنده و ضعيف شده از كشت باسيل Calmette &Guerin سوش Mycobacterium bovis است كه با ايمن سازي فعال ،احتمال بروز عوارض شديد سل اوليه را در كودكان كاهش مي دهد.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1. از آنجايي كه اين واكسن حاوي باكتري زنده مي باشد، رعايت اصول آسپتيك ضروري است.
2. قبل از تجويز،احتمال واكنشهاي آلرژيك بررسي شود.
3. شدت و مدت واكنش موضعي به عمق تزريق و تفاوتهاي فردي بستگي دارد. اولين واكنش پوستي معمولا بين 10-14 روز بصورت پاپول هاي قرمز كوچك در محل تزريق ظاهر مي گردد. پاپولها بعد از 4-6 هفته به بيشترين قطر خود (در حدود 3 ميلي متر) مي رسند و بعد از آن ،پاپول ها پوسته پوسته و كوچك مي شوند. 6 ماه بعد هيچ اثر قابل رويتي از واكسيناسيون وجود نخواهد داشت.
4. واكسيناسيون فقط در مورد افراد با آزمون منفي توبركولين توصيه مي شود.در غير اين صورت واكسيناسيون افراد با حساسيت بالا به آنتي ژن هاي مايكوباكتريومي مي تواند منجر به بروز واكنشهاي حساسيتي مثل تب ،بي اشتهايي ،درد عضلاني و درد عصبي شود كه تا چند روز ادامه مي يابد.
5. گه گاهي در كودكان لنفادنوپاتي غده لنفاوي اطراف موضع تزريق مشاهده مي شود كه خودبخود برطرف مي شود.
6. واكسن بايد در دماي 2-8 درجه سانتيگراد و دور از نور نگهداري شود. بعد از انقضاي تاريخ مصرف ،واكسن را نبايد مصرف كرد. فرآورده رقيق شده را بايد در يخچال نگهداري و طي 2 ساعت مصرف كرد.
اشكال دارويي:
Powder for injection (lyophilized):50mg
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود