وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی واکسن دیفتری کزاز سیاه سرفه


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
ايجاد ايمني زايي در کودکان نسبت به بيماري کزاز، ديفتري و سياه سرفه
عوارض جانبي:
بي اشتهايي -تهوع -تب -تشنج -خواب آلودگي -قرمزي و تورم در محل تزريق-واکنش ازدياد حساسيت - تحريک پذيري -بي اشتهايي-
تداخل دارويي:
تجويز همزمان واکسن با کورتيکواستروئيدها و ايميونوساپرسانت ها ممکن است بروز پاسخ ايمني را دچار نقص کند. در صورت استفاده از اين داروها بايد تجويز واکسن را به تعويق انداخت.
مکانيسم اثر:
حاوي ويروس زنده نمي باشد و از طريق القا توليد آنتي توکسين و آنتي بادي سبب تقويت ايمني فعال در برابر ديفتري، کزار و سياه سرفه مي شود.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

تعبیر خواب

twitter facebook linkedin whatsapp telegram