اطلاعات داروی واکسن پولیو غیر فعال


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
واكسن تزريقي فلج اطفال در افرادي كه قادر به مصرف واكسن خوراكي فلج اطفال نيستند،كودكاني كه بطور ناقص مصون شده اند و بيماران مبتلا به نقص سيستم ايمني مصرف مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
براي بيماران مبتلا به هر نوع بيماري حاد و تب تا زماني كه بهبود يابند،نبايد مصرف شود. اگر چه براي بيماريهاي خفيفي مثل عفونت ملايم دستگاه تنفس نبايد در واكسيناسيون تاخير كرد.
عوارض جانبي:
واكنشهاي موضعي درمحل تزريق (مثل قرمزي ،تورم و درد)،تب ،خواب آلودگي ،گريه كردن ،كاهش اشتها و حالت تهوع ،از عوارض جانبي اين واكسن مي باشند.
هشدار:
براي بيماران مبتلا به هر نوع بيماري حاد و تب تا زماني كه بهبود يابند،نبايد مصرف شود. اگر چه براي بيماريهاي خفيفي مثل عفونت ملايم دستگاه تنفس نبايد در واكسيناسيون تاخير كرد.
مکانيسم اثر:
واكسن تزريقي فلج كودكان (IPV) يك سوسپانسيون از سه نوع 1،2 و 3 ويروس فلج كودكان مي باشد كه از كشت سلولي كليه ميمون بدست مي آيد.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1- قبل از تزريق واكسن بايد به سابقه بيمار و توصيه هاي مصرف فرآورده مورد مصرف توجه شود. در سابقه بيمار احتمال بروز حساسيت وعوارض جانبي كه متعاقب تزريق دوزهاي قبلي صورت گرفته بايد بررسي شود.
2- احتمال دارد كه تحريك سيستم ايمني بيمار مبتلا به عفونت HIV با ايمن سازي توسط واكسن غيرفعال شده موجب اختلال در فعاليت سيستم ايمني مي شود.اگر چه فوايد واكسيناسيون اينگونه افراد بر احتمال خطر برتري دارد.
3- فقط زيرجلدي و ترجيحا در عضله دلتوييد براي بزرگسالان و عضله ران براي كودكان تزريق شود. در اطراف عروق خوني و اعصاب نبايد تزريق شود. بعد از آسپيراسيون اگر خون يا مايع مشكوكي به داخل سرنگ وارد شد،تزريق نبايد انجام شود. محتويات سرنگ را بايد دور ريخت و بايد با استفاده از يك آمپول جديد و در محلي متفاوت واكسن تزريق شود.
4- براي برنامه واكسيناسيون كودكان واكسن خوراكي نسبت به واكسن تزريقي داراي ارجحيت است چون كه اين واكسن ايمني روده اي ايجاد مي كند،تجويز آن آسان است ،براحتي توسط كودكان پذيرفته مي شود و در بعضي از اطرافيان مصونيت ايجاد مي كند.
5- هر گونه تاخير در فواصل بين نوبتهاي تزريق واكسن در ايجاد مصونيت نهايي تاثيري ندارد. بنابراين در صورت تاخيرنيازي به شروع يك دوره جديد نيست.
6- واكسن در دماي 2-8 درجه سانتيگرادپايدار است. بايد از انجماد واكسن جلوگيري كرد.
فارماكوكينتيك:
تجويز چند نوبت اين واكسن توليد پادتن هايي را بر عليه تمام انواع ويروس فلج كودكان موجب مي شود كه در بيش از 97% كودكان واكسينه شده مصونيت ايجاد مي كند.
اشكال دارويي:
Injection:0.5ml
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود