وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی واکسن کزاز و دیفتری


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
اين فرآورده براي ايجاد ايمني فعال بر عليه بيماري كزاز و ديفتري فقط در كودكان از 2 ماهه تا 7 ساله مصرف مي شود. اين فرآورده فقط بايد براي كودكاني استفاده شود كه براي آنها واكسن سياه سرفه (يا واكسن سه گانه) منع مصرف دارد.
موارد منع مصرف و احتياط:
اين فرآورده نبايد براي افراد با سن بيش از 7 سال مصرف شود.همچنين در صورت حساسيت نسبت به يكي از اجزاء فرآورده ،هر گونه عفونت حاد يا بيماري همراه با تب ،سابقه عوارض نورولوژيك و حساسيتي متعاقب تزريق اين فرآورده ،اختلالات انعقادي يا كاهش تعداد پلاكتها و درهنگام شيوع پوليوميليت از اين فرآورده نبايد مصرف شود.
عوارض جانبي:
عوارض جانبي شايع اين توكسوييد قرمزي ،درد و تورم ملايم درناحيه تزريق كه براي چند روز باقي مي ماند. تب ملايم ،لرز،ناخوشي ،خواب آلودگي ،بي اشتهايي ،تهوع و گريه مداوم ،افزايش ضربان قلب ،كاهش فشار خون ،درد عمومي ،حساسيت و واكنش آرتوس مي باشند.
هشدار:
اين فرآورده نبايد براي افراد با سن بيش از 7 سال مصرف شود.همچنين در صورت حساسيت نسبت به يكي از اجزاء فرآورده ،هر گونه عفونت حاد يا بيماري همراه با تب ،سابقه عوارض نورولوژيك و حساسيتي متعاقب تزريق اين فرآورده ،اختلالات انعقادي يا كاهش تعداد پلاكتها و در هنگام شيوع پوليوميليت از اين فرآورده نبايد مصرف شود.
تداخل دارويي:
داروهاي كاهنده سيستم ايمني و استروييدها و پرتودرماني باعث كاهش پاسخ ايمني مي گردد و در بيماران تحت درمان با اين داروها ممكن است مصونيت ايجاد نشود.
مکانيسم اثر:
اين فرآورده حاوي توكسوييدهاي كزاز و ديفتري مي باشد و توليد پادتن هاي ضدسموم كزاز و ديفتري را موجب مي شود. ايمن سازي مناسب با توكسوييد ديفتري حداقل 10 سال مصونيت ايجاد مي كند.
اشكال دارويي:
Injection:0.5, 5, 10ml

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال

twitter facebook linkedin whatsapp telegram