وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی پارامومسین


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
توبرامايسين از جنتامايسين بر روي پسودوموناس آيروژينوزا كمي موثرتر است .توبرامايسين در سپتي سمي و سپسيس نوزادان ،مننژيت و ساير عفونتهاي CNS،عفونت مجاري صفراوي ،پيلونفريت حاد يا التهاب عفوني حاد پروستات مصرف مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
اين دارو نبايد در صورت ابتلاي بيمار به مياستني گراو مصرف شود.
عوارض جانبي:
آسيب بخش حلزوني گوش ،مسموميت برگشت پذير كليه ،بندرت كاهش منيزيم خون به ويژه در مصرف طولاني مدت وكوليت پسود و ممبران از عوارض احتمالي اين دارو هستند.
هشدار:
اين دارو نبايد در صورت ابتلاي بيمار به مياستني گراو مصرف شود.
تداخل دارويي:
در صورت مصرف همزمان آمينوگليكوزيدها با سفالوسپورين ها (به ويژه سفالوتين) ،آمفوتريسين ،سيكلوسپورين و داروهاي سيتوتوكسيك ،خطر بروز مسموميت كليوي (و احتمالا مسموميت گوشي) افزايش مي يابد. مصرف همزمان آمينوگليكوزيدها با نيوستيگمين و پيريدوستيگمين ،اثر اين داروهاي كولينرژيك را كاهش مي دهد. مصرف همزمان آمينوگليكوزيدها با داروهاي مسدد عصب عضله ممكن است موجب ضعف بيشتر عضلات اسكلتي ،ضعف تنفس و حتي آپنه شود. خطر بروز مسموميت گوشي در صورت مصرف آمينوگليكوزيدها با داروهاي مدرگروه حلقه لوپ ممكن است افزايش يابد. از مصرف همزمان دو يا چند آمينوگليكوزيد با يكديگر و مصرف همزمان اين داروها با كاپريومايسين بايد خودداري كرد، زيرا خطر بروز مسموميت گوشي و كليوي و انسداد عصب عضله ممكن است افزايش يابد.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1.از آنجا كه احتمال تشكيل كمپلكس بين توبرامايسين و ساير داروها وجود دارد، مخلوط كردن اين دارو با ساير داروها در يك محلول توصيه نمي شود.
2.تزريق زير جلدي توبرامايسين بدليل دردناك بودن ،توصيه نمي شود.
اشكال دارويي:
Injection:10mg/ml,40mg/ml(assulfate

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

کتاب صوتی رایگان اثر مرکب از دارن هاردی

twitter facebook linkedin whatsapp telegram