وحید مجیدی

اطلاعات داروی پارفورمالدئید


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
پارافرمالدييد يك ضدعفوني كننده و آنتي سپتيك مي باشد و به عنوان يك منبع فرمالدييد عمل مي كند.فرمالدييد حاصل به عنوان يك ضدباكتري ،قارچ و بسياري از ويروسها عمل مي كند،در حالي كه اثر اين ماده بر عليه اسپورباكتري كمتر مي باشد. اين دارو براي درمان زگيل كف دست و پا و شستشوي حفره كيست هيداتيك جراحي شده به منظور از بين بردن اسكولكسها نيز مصرف مي شود.
عوارض جانبي:
محلولهاي غليظ اين دارو،در صورت تماس با پوست ،سبب سفيدشدن و سخت شدن پوست مي شوند. درماتيت تماسي و واكنش هاي حساسيتي پس از مصرف غلظتهاي معمولي بروز نموده است. بخار فرمالدييد سبب تحريك چشم ،بيني و دستگاه تنفسي فوقاني مي شود و ممكن است باعث سرفه ،اختلال بلع ،اسپاسم حنجره ،و خيز،التهاب نايژه و پنوموني گردد.
Tablet

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram