وحید مجیدی

اطلاعات داروی پاسي پي


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
قطره پاسي پي به عنوان آرام بخش و خواب آور در تنش هاي عصبي و بي خوابي بكار مي رود.
در كودكان 6-2 سال: 6 قطره سه بار در روز و 10 قطره هنگام خواب.
بزرگسالان و كودكان بالاي 6 سال: 10 قطره 3 بار در روز و 30-25 قطره شب هنگام خواب.
در افراد بالاي 65 سال بهتر است مصرف دارو را از مقادير كم آغاز كرده و مقدار آن را به تدريج افزايش داد.
هشدار:
هشدارها:
1 . اين‌ دارو با ايجاد خواب‌آلودگي‌ ممكن‌ است‌ بر انجام‌ اعمالي‌ كه‌ نيازبه‌ مهارت‌ و دقت‌ دارند (مثل‌ رانندگي‌) تاثير گذارد.
2 . در مطالعات‌ حيواني‌ هارمان‌ و هارمالين‌موجود در گياه‌ گل‌ ساعتي‌ اثر تحريك‌ فعاليت‌ رحم‌ نشان‌ داده‌اند. بر اين‌ اساس‌ بايستي‌ از مصرف‌ مقادير زياد اين‌ دارو در دوران‌ بارداري‌ و شيردهي‌ اجتناب‌ شود.
تداخل دارويي:
مصرف مقادير زياد اين فرآورده ممكن است باعث ايجاد خواب آلودگي و افزايش اثر داروهاي مهاركننده منوآمين اكسيداز (MAOI) شود.
مکانيسم اثر:
مالتول و اتيل مالتول گل ساعتي احتمالا داراي اثر آرام بخشي روي سيستم اعصاب مركزي (CNS) مي باشند.
Drop:30 ml

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram