وحید مجیدی

اطلاعات داروی پانکورانيوم برومايد


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
‌داروي كمكي در بيهوشي براي شل كردن عضلات، تسهيل لوله گذاري و تهويه و تضعيف انقباض عضلاني ناشي از حملات تشنجي.
مقدار مصرف به نوع داروي بيهوش كننده مصرفي، نيازمندي هاي بيمار، ‌و پاسخ وي بستگي دارد. مقادير مصرف بايد تنظيم شوند.
بزرگسالان و كودكان بزرگتر از يك ماه: ابتدا، ‌mg/kg 1/0-04/0 تزريق وريدي مي‌شود، ‌سپس mg/kg 01/0 هر 60-25 دقيقه ، در صورت لزوم، مصرف مي‌ شود.
مكانيسم اثر
اثر شل كننده عضلات اسكلتي: پانكرونيوم از پيوند استيل كولين به گيرنده‌هاي كولينرژيك صفحه محركه انتهايي جلوگيري مي‌ كند و بنابراين دپولاريزه شدن را مسدود مي‌ كند. اين دارو ممكن است از طريق انسداد مستقيم گيرنده هاي استيلكولين قلب ضربان قلب را افزايش دهد و اين افزايش به مقدار مصرف بستگي دارد. پانكرونيوم موجب آزاد شدن هيستامين و انسداد گانگليوني نمي‌ شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
تداخل دارويي
مصرف همزمان با سوكسينيلكولين ممكن است اثرات انسداد عصبي ـ عضلاني را تشديد و طولاني كند.
در صورت مصرف همزمان با آمينوگليكوزيدها، كليندامايسين، پليميكسين، داروهاي بيهوش كننده عمومي، ‌داروهاي مسدود كننده گيرنده بتا، فوروسمايد، ليتيم، ‌املاح تزريقي منيزيم، مسدود كننده‌هاي عصبي ـ عضلاني دپولاريزه كننده، ساير مسدود كننده هاي عصبي ـ عضلاني غير دپولاريزه كننده، كينيدين، مدرهاي تيازيدي، و داروهاي تخليه كننده پتاسيم، اثرات پانكرونيوم ممكن است تشديد شود.
مصرف همزمان با ضد دردهاي مخدر ممكن است ضعف تنفسي را افزايش دهد.
كاربامازپين و فنيتوئين مي‌ توانند اثر پانكرونيوم را كم كنند ممكن است نياز به افزايش دوز پانكرونيم باشد.
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي : گزارش موجود نيست.
تداخل دارويي:
عوارض جانبي
قلبي ـ ‌عروقي: افزايش فشار خون، تاكيكاردي.
دستگاه گوارش: افزايش بزاق.
عضلاني - اسكلتي: ضعف عضلاني.
تنفسي: نارسايي تنفسي وابسته به دوز و طول كشيده يا آپنه.
پوست: راش گذرا.
ساير عوارض: واكنش‌هاي حساسيتي ايديوسنكراتيك يا آلرژيك.
مسموميت و درمان
تظاهرات باليني: ضعف تنفسي، آپنه و كلاپس قلبي ـ عروقي.
درمان: از يك محرك عصب محيطي براي پيگيري پاسخ بيمار و ارزيابي انسداد عصبي ـ عضلاني استفاده مي‌ شود. راه تنفسي بيمار بايد حفظ شود و تا زماني كه بيمار خود قادر به تنفس شود، ‌به صورت دستي يا مكانيكي به وي تنفس داده شود. براي برگرداندن اثر دارو مي‌ توان از نئوستيگمين، ادروفونيوم يا پيريدوستيگمين استفاده كرد.
مکانيسم اثر:
فارماكوكينتيك
جذب: بعد از تزريق وريدي اثر دارو طي 45-30 ثانيه شروع و طي 5/4-3 دقيقه به اوج مي‌ رسد. زمان شروع اثر و طول مدت اثر دارو به مقدار مصرف بستگي دارد. بعد از مصرف mg/kg 06/0 دارو، اثرات آن طي 45-35 دقيقه فرو مي نشيند. تكرار مصرف ممكن است شدت و طول اثر دارو را افزايش دهد.
پخش: 87% اتصال به پروتئين‌هاي پلاسما دارد.
متابوليسم: مشخص نيست، ‌مقادير كمي از دارو ممكن است در كبد متابوليزه شود.
دفع: عمدتاً به صورت تغيير نيافته از راه دفع مي‌ شود. مقداري از دارو نيز از طريق صفراوي دفع مي‌ شود.
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط شناخته شده به دارو يا بروميدها، بيماراني كه سابقه تاكيكاردي دارند، ‌بيماراني كه حتي افزايش مختصر ضربان قلب در آنها نامطلوب است.
موارد احتياط: كارسينوم برونكوژنيك، دهيدراسيون يا عدم تعادل الكتروليتها، اختلالات الكتروليتي، اختلال عملكرد كبدي، كليوي و ريوي، مياستني گراو و بيماران سالمند و ناتوان ، ‌سندرم مياستنيك ريه، پورفيري، هيپرترمي، شرايط توكسميك، همچنين دوزهاي بالا در خانمهايي كه تحت سزارين قرار مي‌ گيرند با احتياط مصرف شود.
اشكال دارويي:
Injection: 2 mg/ml, 2ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: بلوک کننده عصبي عضلاني غيردپلاريزان.
طبقه‌بندي درماني: شل كننده عضلات اسكلتي.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
ملاحظات اختصاصي
دارو بايد تحت مراقبتهاي پزشكي، و وجود امكانات براي حمايت تنفسي براي مواقع اضطراري مصرف شود.
در صورت مصرف سوكسينيل كولين، اثرات آن قبل از مصرف پانكرونيوم بايد از بين برود.
دارو نبايد در ظرفها يا سرنگهاي پلاستيكي نگهداري شود. اما از سرنگهاي پلاستيكي مي‌ توان براي مصرف دارو استفاده كرد. دارو بايد در يخچال نگهداري شود.
از مخلوط كردن دارو با باربيتوراتها يا محلولهاي قليايي ديگر، يا از مصرف همزمان آنها از طريق يك سوزن خودداري شود.
در صورت استفاده اتر يا بيهوش كننده‌هاي استنشاقي ديگر كه انسداد عصبي ـ عضلاني را افزايش مي‌ دهند، بايد مقدار مصرف پانكرونيوم كاهش يابد.
اين دارو موجب تسكين درد نمي‌ شود و تأثيري بر هوشياري بيمار ندارد. مصرف داروهاي ضد درد يا تسكين بخش ضروري است.
مصرف در سالمندان: مقدار معمول مصرف بايد براي هر بيمار براساس پاسخ بيمار تنظيم شود.
مصرف در كودكان: مقادير مصرف براي شيرخواراني كه كمتر از يك ماه سن دارند، بايد به دقت و جداگانه تنظيم شود.
مصرف در شيردهي: ترشح پانكرونيوم در شير معلوم نيست. مصرف اين دارو در دوران شيردهي بايد با احتياط همراه باشد.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram