وحید مجیدی

اطلاعات داروی پدیاتریک گریپ


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
تخفيف احتقان بيني و شيپور استاش ناشي از سرماخوردگي معمولي، سينوزيت و عفونتهاي حاد بخش فوقاني دستگاه تنفس، و التهاب گوش مياني.
كودكان 12-6 ماهه: مقدار دو ميلي ليتر حداكثر تا 4-3 بار در روز مصرف مي‌ شود.
كودكان 6-1 ساله: مقدار چهار ميلي ليتر حداكثر تا 4-3 بار در روز مصرف مي‌ شود.
كودكان 12-6 ساله: مقدار هشت ميلي ليتر حداكثر تا 4-3 بار در روز مصرف مي‌ شود.
مكانيسم اثر
فنيل پروپانول آمين: اين دارو ممكن است گيرنده‌هاي آدرنرژيك را به طور مستقيم تحريك كند، ولي گيرنده‌هاي آلفا و بتا احتمالاً به طور غير مستقيم تحريك مي‌ شوند. اين اثر ناشي از آزاد شدن نوراپي نفرين از محلهاي ذخيره آن است. فنيل پروپانول آمين ضربان، قدرت انقباضي، برون ده و تحريك پذيري قلب را افزايش مي‌دهد. اين دارو بر روي گيرنده‌هاي آلفا در مخاط دستگاه تنفس اثر كرده و موجب انقباض عروقي و در نتيجه كاهش تورم غشاي مخاطي، كاهش پرخوني، ادم و احتقان بيني و افزايش عبور هوا از آن مي‌ شود. به نظر مي‌ رسد اين دارو با تحريك CNS موجب بروز بي اشتهايي مي‌ شود.
مکانيسم اثر:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: زيادي فشار خون، بيماري شديد شريان كرونر، مصرف داروهاي مهار كننده مونوآمين اكسيداز (MAO)، گلوكوم با زاويه باريك، احتباس ادرار، ‌زخم گوارشي، حساسيت مفرط به آمينهاي مقلد سمپاتيك يا ضد هيستامين ها.
موارد احتياط: افزايش فشار داخل چشم، بيماري قلبي ـ عروقي، زيادي فشار خون، يا آسم (كلرفنيرامين اثر شبه آتروپين دارد).
تداخل دارويي
مصرف همزمان داروهاي ضد هيستامين با فرآورده‌هاي حاوي الكل، ‌داروهاي ضد افسردگي سه حلقه اي، باربيتوراتها و ساير داروهاي مضعف CNS ممكن است موجب بروز اثرات اضافي شود.
داروهاي مهار كننده MAO و داروهاي مسدود كننده گيرنده بتا آدرنرژيك اثر داروهاي مقلد سمپاتيك را افزايش مي‌ دهند.
اشكال دارويي:
Syrup: (Chlorpheniramine Maleate 0.67mg + Pseudoephedrine HCl 10 mg) /5ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آنتي هيستامين ـ ضد احتقان.
طبقه‌بندي درماني: ضد سرماخوردگي كودكان.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
عوارض جانبي
اعصاب مركزي: بي قراري، لرزش، ضعف، رنگ پريدگي پوست، ‌بي خوابي، توهم، ‌تشنج، ضعف CNS، سرگيجه، عصبانيت.
قلبي ـ ‌عروقي: آريتمي، ‌كلاپس قلبي، عروقي، ‌كمي فشار خون.
دستگاه گوارش: خشكي دهان، ‌بي اشتهايي، ‌تهوع، ‌استفراغ.
ساير عوارض: تاري ديد، ‌سوزش ادرار، اشكال در تنفس.
نكات قابل توصيه به بيمار
دارو را بيش از مقدار تجويز شده مصرف نكنيد.
توجه:‌ براي كسب آگاهي بيشتر درباره اجزاي دارويي اين فرآورده، به تك نگار هر يك از آنها مراجعه كنيد.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram