وحید مجیدی

اطلاعات داروی پرسیکا


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
قطره پرسيكا در پيشگيري از افزايش جرم روي دندانها،پوسيدگي دندان ،و خونريزي و امراض لثه و به عنوان ضد عفوني كننده دهان و مسكن درد دندان و لثه مصرف مي شود.
مقدار مصرف‌: جهت‌ جلوگيري‌ از پوسيدگي‌دندان‌ و بيماريهاي‌ دهان‌ روزي‌ دو نوبت‌ هر بار 15 ـ 10 قطره‌ را در 15 ميلي‌ليتر آب‌ريخته‌ و به‌ مدت‌ 20 ثانيه‌ در دهان‌ گردش‌ داده‌ و دور ريخته‌ شود.
در درمان‌ ناراحتي‌هاي‌ دهان‌ و دندان‌ و جلوگيري‌ از خونريزي‌ لثه‌ روزي‌ 5 ـ 3 نوبت‌ هربار 15 ـ 10 قطره‌ را در 15 ميلي‌ليتر آب‌ ريخته‌ و به‌ مدت‌ 20 ثانيه‌ در دهان‌ گردش‌ داده‌ و سپس‌ دور ريخته‌ شود.
جهت‌ جلوگيري‌ از خونريزي‌ و عفونت‌ بعد از كشيدن‌ دندان‌ و جراحي‌ها به‌ مدت‌ 4 ـ 2 روز، هر روز 5 ـ 4 نوبت‌، هر بار 40 ـ 30 قطره‌ را در 15 ميلي‌ليتر آب‌ ريخته‌ و به‌ مدت‌ 20 ثانيه‌ در دهان‌ گردش‌ داده‌ و سپس‌ دور ريخته‌ شود.
مکانيسم اثر:
استفاده مداوم از گياه مسواك به دليل ميزان بالاي كلرايد موجب كاهش تشكيل پلاك دندان ،جلوگيري از رنگي شدن دندانها و التهاب لثه مي گردد. بعلاوه ميزان بالاي كلسيم موجود در اين گياه موجب استحكام دندان شده و تركيبات ايزوتيوسيانات آن مانع رشد باكتريهاي دهان مي شود.
عصاره اتانولي بومادران به دليل داشتن تركيبات سزكويي ترپن لاكتون داراي اثرات ضدباكتريايي مي باشد. عصاره آبي بومادران داراي اثرات ضدالتهابي است و به دليل داشتن آكيليين موجب كاهش زمان انعقاد خون شده و در خونريزي لثه موثر مي باشد.
نعناع به دليل داشتن منتول موجب ايجاد اثر ضد دردي و ضد عفوني كننده اين فرآورده مي گردد.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1.از رقيق كردن بيش از حد قطره خودداري گردد.
2.پس از مصرف دارو از شستن دهان ،خوردن و آشاميدن حداقل به مدت 20-10 دقيقه خودداري گردد.
3.براي حصول حداكثر نتيجه حداقل يك نوبت مصرف اين دهانشويه بعد از مسواك شب و يا قبل از خواب صورت گيرد.
Drop:30 ml
اطلاعات دیگر:
اجزاء فرآورده‌: قطره‌ پرسيكا از عصاره‌هيدروالكلي‌ گياهان‌ زير تهيه‌ شده‌ است‌:
1. گياه‌ مسواك‌ 30%
Salvadora persica
2. بومادران‌ 25%
Achillea millefolium
3. نعناع‌ 45%
Mentha spicata

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram