وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی پروستاتان


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
قطره پروستاتان در موارد التهاب حاد و مزمن پروستات ،سوزش و تكرر ادرار بكار مي رود.
عوارض جانبي:
با مصرف اين فرآورده احتمال بروز اختلالات گوارشي (تحريك معده) و واكنشهاي آلرژيك وجود دارد.
مکانيسم اثر:
سيتوسترول موجود در اين فرآورده با مهار آنزيم 5 آلفا ردوكتاز باعث كاهش غلظت دي هيدروتستوسترون (DHT) مي گردد و در نتيجه رشد غده پروستات را متوقف مي نمايد.
ايزولكتين موجود در گزنه با رقابت در اتصال به گيرنده هاي تستوسترون در بافت پروستات موجب وقفه هيپرپلازي پروستات مي گردد. همچنين تركيبات موجود در اين فرآورده داراي اثرات ضدالتهاب ،محرك سيستم ايمني و كاهش دهنده تونيسيته عضلات صاف پروستات مي باشد و موجب تسهيل جريان ادرار و بهبود حال بيمار مي گردد.
Drop:30 m
اطلاعات دیگر:
اجزاء فرآورده‌: قطره‌ پروستاتان‌ از عصاره‌هيدروالكلي‌ گياهان‌ زير تهيه‌ شده‌ است‌: 1. ريشه‌ گزنه‌ 20% Urtica dioica 2. اندام‌ هوايي‌ گزنه‌ 10% Urtica dioica 3. تخم‌ كدوي‌ بدون‌ پوست‌ 20% Cucurbita pepo 4. گل‌ بابونه‌ 20% Matricaria chamomilla 5. ميوه‌ خارخاسك‌ 20% Tribulus terrestis 6. ميوه‌ انيسون‌ 10% Pimpinella anisum
مواد موثره‌: استروييدها (سيتوسترول‌)،اسكوپولتين‌، فنيل‌ پروپان‌، ايزولكتين‌،پلي‌ساكاريدها و فلانوييدها، روغنهاي‌ فرار و اسيدهاي‌ چرب‌ (اسيد لينولئيك‌).

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

میخوای معنی اسمت رو بدونی؟ کلیک کن

twitter facebook linkedin whatsapp telegram