وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی پروکائین امید


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
پروكايين آميد در درمان و كنترل آريتمي بطني ،به ويژه پس از انفاركتوس قلبي و همچنين تاكي كاردي دهليزي مصرف مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
اين دارو در موارد انسداد كامل قلب ،نارسايي قلب ،كمي فشارخون و لوپوس اريتماتوز سيستميك نبايد مصرف شود.
عوارض جانبي:
تهوع ،اسهال ،بثورات جلدي ،تب ،ضعف عضله قلب ،نارسايي قلب ،سندرم شبه لوپوس اريتماتوز،آگرانولوسيتوز پس از درمان طولاني مدت ،پسيكوز و آنژيوادم با مصرف اين دارو گزارش شده است.
هشدار:
اين دارو در موارد انسداد كامل قلب ،نارسايي قلب ،كمي فشارخون و لوپوس اريتماتوز سيستميك نبايد مصرف شود.
تداخل دارويي:
مصرف همزمان اين دارو با ساير داروهاي ضدآريتمي ممكن است سبب بروز اثرات تجمعي هر دو بر روي قلب شود. مصرف همزمان داروهاي كاهنده فشار خون با پروكايين آميد ممكن است سبب تجمع اثر كاهنده فشارخون هر دو دارو شود. پروكايين آميد به علت دارابودن اثر مسدود كننده عصبي عضلاني و يا ضدموسكاريني ثانويه ،ممكن است اثر داروهاي ضدمياستني را بر روي عضلات اسكلتي خنثي نمايد. مصرف همزمان پروكايين آميد با داروهاي مسدود كننده عصبي عضلاني ،ممكن است موجب طولاني شدن يا تشديد اثر اين داروها شود.
مکانيسم اثر:
اين دارو اثر مستقيم بر روي قلب دارد و موجب كاهش تحريك پذيري ،سرعت هدايت ،خودكاري و پاسخ دهي غشاء همراه طولاني شدن دوره تحريك ناپذيري مي شود. مقادير مصرف بيشتر دارو،ممكن است موجب ايجاد انسداد دهليزي بطني شود.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1. مصرف اين دارو از راه عضلاني ،فقط در مواردي كه امكان تزريق وريدي وجود ندارد،توصيه مي شود.
فارماكوكينتيك:
جذب دارو پس از تزريق عضلاني سريع و متابوليسم دارو كبدي است. در حدود 25 درصد از يك مقدارمصرف ،به متابوليت فعال تبديل مي شود. نيمه عمر دارو در حدود 4/5-2/5 ساعت و نيمه عمر متابوليت آن در حدود 6 ساعت است. زمان لازم براي رسيدن به اوج اثر، از راه طريق عضلاني 60-15 دقيقه و از راه وريدي فوري است. دفع دارو از راه كليه مي باشد و سرعت دفع متابوليت آن كندتر است.
اشكال دارويي:
Injection:1000mg/10ml

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

قیمت لحظه ای ارز های دیجیتال

twitter facebook linkedin whatsapp telegram