وحید مجیدی

اطلاعات داروی پلی اتیلن گلیکول کلين پرپ


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
الف)آماده سازي روده قبل از معاينه دستگاه گوارش.
بزرگسالان: 240 ميلي ليتر از محلول خوراكي هر 10 دقيقه تا 4 ليتر يا تميز شدن مايع دفع شده از ركتوم. روش ذكر شده به طور معمول 4 ساعت به طول مي‌انجامد. 3 ساعت براي نوشيدن و يك ساعت جهت دفع.
ب)كنترل موارد حاد مصرف بيش از حد آهن.
كودكان زير 3 سال: 5/0 ليتر در ساعت.
مكانيسم اثر
پلي اتيلن گليكول به عنوان يك تركيب اسموتيك عمل مي‌كند.
مکانيسم اثر:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: انسداد دستگاه گوارش، پرفوراسيون، كوليت توكسيك، احتباس معدي، ايلئوس و مگاكولون.
فارماكوكينتيك:
عوارض جانبي
بيني: آبريزش از بيني.
دستگاه گوارش: احساس پر بودن شكم، تحريك مقعد، نفخ، كرامپ، تهوع و استفراغ.
پوست: درماتيت، كهير.
ساير عوارض: آنافيلاكسي.
اشكال دارويي:
Powder : Macrogol 4000
Poly Ethylenglycol - electrolyte 1
Powder, For Solution: (Macrogol 3350, 3.9 mmol, Sodium 65 mmol, Chloride 53 mmol, Bicarbonate 17 mmol, potassium 5.4 mmol) / Lit.
Poly Ethylenglycol - electrolyte 2
Powder, For Solution: (Macrogol 3350, 17.6 mmol, Sodium 125 mmol, Sulfate 40 mmol, Chloride 35 mmol, Bicarbonate 20 mmol, potassium 10 mmol) / Lit.
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: محلول غير قابل جذب پلي اتيلن گليكول.
طبقه‌بندي درماني: ملين و تخليه كننده روده.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
ملاحظات اختصاصي
1- در افرادي كه قادر به بلع فرآورده نيستند، مي‌توان از لوله‌هاي بيني: معدي استفاده نمود. سرعت تجويز از طريق لوله بايد در حدود 30- 20 ميلي ليتر در دقيقه يا 8/1- 2/1 ليتر در ساعت تنظيم گردد. در اين صورت اولين دفع بايد در عرض يك ساعت اتفاق بيافتد.
2- محلول تهيه شده را در يخچال نگهداري كرده و در عرض 48 ساعت استفاده نماييد.
3- قبل از استفاده تركيبات طعم دهنده به آن اضافه ننماييد.
4- گزارش مبني بر بروز مشكلات تعادل آب و الكتروليت گزارش نشده است.
5- در صورت رقيق كردن محلول به وسيله آب، ظرف حاوي محلول را تا حل شدن كامل به شدت تكان دهيد.
6- بيماراني كه براي تنقيه باريوم آماده شده‌اند ممكن است از مصرف پلي‌اتيلن گليكول احساس نارضايتي كنند.
نكات قابل توصيه به بيمار
1- بيمار 4- 3 ساعت قبل از بلع محلول بايد ناشتا باشد.
2- تا كامل شدن آزمايش بيمار تنها مجاز به خوردن مايعات شفاف است.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram