وحید مجیدی

اطلاعات داروی پلی وینیل الکل اسنو تیرز


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
اشك مصنوعي به منظور افزايش رطوبت چشم در خشكي چشم بكار مي‌رود.
مكانيسم اثر
در فرآورده‌هاي چشمي پلي‌وينيل الكل به عنوان يك عامل افزاينده ويسكوزيته به منظور افزايش مدّت زمان تماس مواد فعال دارويي با سطح چشم به كار مي‌رود. در اشك مصنوعي اين تركيب به كار برده شده است.
مکانيسم اثر:
ملاحظات اختصاصي
1- مصرف بايد طبق دستور پزشك انجام شود.
2- در صورت استفاده از لنز‌هاي تماسي نرم از اين محلول استفاده نشود.
3- حداكثر تا يك ماه پس از گشودن درب قطره، دارو قابل مصرف است.
اشكال دارويي:
Drop: 1.4%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: سورفكتانت غير يوني.
طبقه‌بندي درماني: اشك مصنوعي.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: نا‌مشخص.
نام‌هاي تجاري: Snotears

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram