وحید مجیدی

اطلاعات داروی پنی سیلین جی بنزاتین ویال پن


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
اين دارو در درمان عفونتهاي باكتريايي حساس به پني سيلين ،از جمله بيماري ياز،التهاب حلق و سيفيليس و به عنوان پيشگيري از ابتلا به تب روماتيسمي مصرف مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
درصورت وجود سابقه آلرژيك به پني سيلين ها نبايد مصرف شود.
عوارض جانبي:
واكنش هاي حساسيتي شامل كهير،تب ،درد مفاصل ،آنژيوادم و شوك آنافيلاكتيك در بيماراني كه دچار حساسيت مفرط مي شوند،با مصرف اين دارو گزارش شده است.
هشدار:
در صورت وجود سابقه آلرژيك به پني سيلين ها نبايد مصرف شود.
تداخل دارويي:
مصرف همزمان پني سيلين ها با متوتركسات منجر به كاهش كليرانس متوتركسات و درنتيجه مسموميت با اين دارو مي شود.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1.اين دارو فقط بايد از راه تزريق عميق عضلاني مصرف شود و نبايد از راه وريدي ،داخل شريان يا زيرجلدي يا نزديك عصب تزريق شود.
2.تزريق پني سيلين G بنزاتين بايد به صورت آهسته و پيوسته انجام شود تا سوزن مسدود نشود.
3.مخلوط كردن پني سيلين ها و آمينوگليكوزيدها توصيه نمي شود.
4.در صورت بروز اسهال ،بدون مشورت با پزشك از مصرف هر گونه داروي ضداسهال بايد خودداري كرد.
فارماكوكينتيك:
اين دارو به آهستگي در محل تزريق (عضلاني) آزاد و پس از هيدروليز به پني سيلين G تبديل مي شود و در نتيجه ،غلظت سرمي مطلوب ،اگر چه كمتر،اما به مدت طولاني تري نسبت به ساير پني سيلين هاي تزريقي ايجاد مي كند.اوج غلظت سرمي دارو پس از 24 ساعت ايجاد خواهد شد.
اشكال دارويي:
For Injection:600,000units,1,200,000units

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram