وحید مجیدی

اطلاعات داروی پوراکتانت آلفا کوروسوف


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
درمان سندرم ديسترس تنفسي در نوزادان نارس
دوز: دارو به ميزان ml/kg 5/2 داخل تراشه تجويز مي‌شود. دارو را مي‌توان به ميزان ml/kg 25/1 در فواصل 12 ساعته، دو مرتبه ديگر نيز تجويز كرد، به طوري كه كل دفعات تجويز، 3 دوز شود. حداكثر دوز دارو در مجموع 3 دوز، ml/kg 5 مي‌باشد.
موارد منع مصرف و احتياط:
عوارض جانبي
براديكاردي، افت فشارخون، بلوك لوله تراشه، افت اشباع اكسيژن خون و خونريزي ريوي.
تداخل دارويي:
ملاحظات اختصاصي
1- قبل از تجويز دارو بهتر است موارد زير اصلاح شود:
اسيدوز، آنمي، هايپوگليسمي، هايپوترمي و افت فشارخون.
2- حين تجويز دارو وضعيت راههاي هوايي، فشارخون و ضربان قلب، و اشباع اكسيژن به دقت مانيتور شود.
مصرف در كودكان: اطلاعاتي در مورد مصارف بيشتر از 15 ساعت بعد از تشخيص سندرم ديسترس تنفسي در دست نيست.
مصرف در شيردهي: اطلاعاتي در دست نيست.
مصرف در بارداري: اطلاعاتي در دست نيست.
مکانيسم اثر:
كمبود سورفكتانت ريوي در نوزادان نارس باعث سندرم ديسترس تنفسي شده كه با تبادل ناكافي گاز و آتلكتازي ريه خود را نشان مي‌دهد. تجويز دارو كمبود سورفكتانت را جبران كرده و ميزان كشش سطحي را در سطح هوا ـ مايع آلوئولها كاهش مي‌دهد.
فارماكوكينتيك:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد احتياط: تجويز دارو باعث تغيير اكسيژناسيون و كمپليانس ريوي مي‌شود. ملاحظات و حمايت‌هاي لازم تنفسي حين تجويز دارو بايد صورت گيرد.
در صورت بروز براديكاردي، افت فشارخون، بلوك لوله تراشه و افت اشباع اكسيژن بايستي مصرف دارو قطع شود.
اشكال دارويي:
Suspension, Intratracheal: 80 mg/mL (1.5 mL, 3 mL)
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: سورفكتانت ريوي.
طبقه‌بندي درماني: سورفكتانت ريوي.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: مشخص نيست.
نام‌هاي تجاري: Curosurf

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram