اطلاعات داروی پیراستام


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
درمان سرگيجه مغزي ناشي از ضربه يا با منشأ مركزي، افزايش ادراك بعد از قطع مصرف الكل در افراد مبتلا به الكليسم مزمن، افزايش ادراك در سالخوردگان، درمان اختلالات رفتاري در كودكان.
بزرگسالان: مقدار 800 ميلي گرم از قرص سه بار در روز و يا 1 گرم از محلول خوراكي سه بار در روز ، قبل از غذا، مصرف مي‌ شود.
كودكان: مقدار mg/kg/day 50 از محلول در سه مقدار منقسم مصرف مي‌ شود.
مكانيسم اثر
پيراستام بر روي CNS اثر مي‌ كند. اگرچه مكانيسم اثر آن مشخص نيست، ولي به عنوان يك محرك مغزي شناخته شده است. به نظر مي‌ رسد اين دارو قشر مغز را در برابر كمبود اكسيژن محافظت مي‌ كند. اين دارو بعد از سكته مغزي يا جراحي بر روي مغز نيز به كار مي‌ رود.
مکانيسم اثر:
فارماكوكينتيك
جذب: به طور گسترده و كامل جذب مي‌ شود. حداكثر غلظت دارو در خون طي 45 دقيقه، و در مايع مغزي ـ نخاعي (CSF) طي 8-2 ساعت حاصل مي‌ شود.
پخش: به مقدار مصرف دارو بستگي دارد. در مغز و مخچه به آهستگي انتشار مي‌ يابد و از جفت به راحتي عبور مي‌ كند.
دفع: نيمه عمر پيراستام در خون 5-4 ساعت و در CSF، 8-7 ساعت است. نيمه عمر دارو در اختلال شديد كار كليه 50-48 ساعت است. به طور كامل و به صورت تغيير نيافته طي 30 ساعت از طريق ادرار دفع مي‌ شود. از راه دياليز از بدن خارج مي‌شود.
فارماكوكينتيك:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: اختلال شديد كار كليه.
موارد احتياط:
الف) اختلال كار كليه (اگر كليرانس كراتينين كمتر از ml/min 60 باشد، فواصل بين نوبتهاي مصرف دارو بايد افزايش و مقدار مصرف دارو كاهش يابد).
ب) در صورت عدم كنترل غلظت دارو در خون ، فواصل بين نوبتهاي مصرف دارو افزايش و مقدار مصرف دارو كاهش يابد.
اشكال دارويي:
Tablet: 800mg
Liquid: 33.33%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: محرك مغزي.
طبقه‌بندي درماني: محرك مغزي.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
عوارض جانبي
اعصاب مركزي: سرگيجه حقيقي، تشنج، علائم اكستراپيراميدال (به ندرت)، بي قراري (در ابتداي درمان ممكن است بروز كند)، سردرد.
دستگاه گوارش:‌ تهوع ، استفراغ، اسهال، يبوست، بي اشتهايي، درد شكم.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود