وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی پیروینیوم پامووات


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
انتروبیاز
بزرگسالان: مقدار mg/kg 5 (پیروینیوم) به صورت مقدار واحد مصرف می‌شود. این مقدار، در صورت لزوم، طی 3-2 هفته تكرار می‌گردد. حداكثر مقدار مصرف بدون در نظر گرفتن وزن بدن، 350 میلی‌گرم (پیروینیوم) است.
كودكان: مقدار mg/m2 150 (پیروینیوم) به صورت مقدار واحد مصرف می‌شود. این مقدار در صورت لزوم طی 3-2 هفته تكرار می‌شود. این دارو در كودكان كمتر از 10 كیلوگرم با احتیاط تجویز شود.

تداخل دارویی:
عوارض جانبی
دستگاه گوارش: اسهال، تهوع، استفراغ، كرامپ معده.
سایر عوارض: حساسیت مفرط (بثورات پوستی)، حساسیت به نور (افزایش حساسیت پوست به نور خورشید)، تغییر رنگ مدفوع و استفراغ به قرمز روشن.
مکانیسم اثر:
مکانیسم اثر
به نظر می‌رسد این دارو مانع استفاده انگل از كربوهیدرات‌های برون‌زاد می‌شود. این دارو در درمان آنتروبیاز ناشی از انتروبیوس ورمیكولاریس (كرمك) به كار می‌رود.
موارد منع مصرف و احتیاط:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد احتیاط : حساسیت مفرط به پیروینیوم، بیماری التهابی روده (ممكن است جذب دارو را افزایش دهد).

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: ترکیب سیانید.
طبقه‌بندی درمانی: ضد كرم (خوراكی - موضعی).
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
ملاحظات اختصاصی
1- محدودیت غذایی، مصرف همزمان داروهای دیگر، تسهیل در تخلیه مدفوع یا تنقیه برای تخلیه روده‌ها، قبل از درمان، در طول آن و بعد از درمان ضرورتی ندارد.
2- معاینه ناحیه اطراف مقعد برای پیگیری وضعیت بیمار اهمیت دارد. برای تشخیص وجود تخم می‌توان قبل از شروع درمان و یك هفته بعد از شروع درمان با پیروینیوم، بخصوص در بیماران دارای نشانه‌های پایدار، از سوآب‌های نوار سلوفان در نواحی اطراف مقعد استفاده كرد. برای ارزیابی اثربخشی دارو یا اطمینان از بهبود كامل، باید هر روز صبح، به مدت حداقل سه روز، قبل از دفع مدفوع و حمام، با استفاده از این سوآب‌ها نمونه گرفته شود. معاینه اطراف مقعد نیز برای اطمینان از عدم وجود كرم‌های بالغ در نواحی اطراف مقعد ممكن است ضروری باشد. تنها در صورت منفی بودن نتیجه آزمایش سوآب‌های اطراف مقعد به مدت هفت روز متوالی، می‌توان از بهبود بیمار اطمینان حاصل كرد.
3- اعضای خانواده بیمار نیز باید به طور همزمان درمان شوند، درمان باید پس از 3-2 هفته تكرار شود.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- احتمال بروز حساسیت پوست به نور وجود دارد. از قرار گرفتن زیاد در معرض نور خورشید خودداری كنید. از فرآورده‌های محافظت‌كننده پوست در مقابل نور ماورای بنفش A و B (برای جلوگیری از بروز حساسیت به نور یا سوختگی) استفاده نمایید.
2- برای جلوگیری از عود عفونت، تمام لباس‌ها و ملحفه‌ها را بعد از درمان بشویید.
3- دارو را طبق دستور مصرف كنید. دوره دوم درمان ممكن است ضروری باشد.
4- این دارو به مدت 48-24 ساعت رنگ مدفوع را به قرمز روشن تغییر خواهد داد كه این امر ممكن است موجب لك شدن لباس‌ها شود.
5- به دلیل زیاد بودن احتمال سرایت كرمك، معمولاً توصیه می‌شود كه تمام اعضای خانواده به طور همزمان درمان شوند.
6- در صورتی كه طی چند روز بهبودی حاصل نشد، به پزشك مراجعه كنید.
مصرف در كودكان: عوارض گوارشی در كودكانی كه سن بیشتر دارند و مقادیر زیاد دارو را مصرف كرده‌اند، شایع‌تر است. درمان با این دارو در كودكان كمتر از 10 كیلوگرم وزن با احتیاط انجام شود.
مصرف در شیردهی: ترشح این دارو در شیر مشخص نیست. با این وجود عوارضی هم برای انسان ثابت نشده است.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Tablet: 50mg
Suspension: 50 mg/5ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: ترکیب سیانید.
طبقه‌بندی درمانی: ضد كرم (خوراكی - موضعی).
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
ملاحظات اختصاصی
1- محدودیت غذایی، مصرف همزمان داروهای دیگر، تسهیل در تخلیه مدفوع یا تنقیه برای تخلیه روده‌ها، قبل از درمان، در طول آن و بعد از درمان ضرورتی ندارد.
2- معاینه ناحیه اطراف مقعد برای پیگیری وضعیت بیمار اهمیت دارد. برای تشخیص وجود تخم می‌توان قبل از شروع درمان و یك هفته بعد از شروع درمان با پیروینیوم، بخصوص در بیماران دارای نشانه‌های پایدار، از سوآب‌های نوار سلوفان در نواحی اطراف مقعد استفاده كرد. برای ارزیابی اثربخشی دارو یا اطمینان از بهبود كامل، باید هر روز صبح، به مدت حداقل سه روز، قبل از دفع مدفوع و حمام، با استفاده از این سوآب‌ها نمونه گرفته شود. معاینه اطراف مقعد نیز برای اطمینان از عدم وجود كرم‌های بالغ در نواحی اطراف مقعد ممكن است ضروری باشد. تنها در صورت منفی بودن نتیجه آزمایش سوآب‌های اطراف مقعد به مدت هفت روز متوالی، می‌توان از بهبود بیمار اطمینان حاصل كرد.
3- اعضای خانواده بیمار نیز باید به طور همزمان درمان شوند، درمان باید پس از 3-2 هفته تكرار شود.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- احتمال بروز حساسیت پوست به نور وجود دارد. از قرار گرفتن زیاد در معرض نور خورشید خودداری كنید. از فرآورده‌های محافظت‌كننده پوست در مقابل نور ماورای بنفش A و B (برای جلوگیری از بروز حساسیت به نور یا سوختگی) استفاده نمایید.
2- برای جلوگیری از عود عفونت، تمام لباس‌ها و ملحفه‌ها را بعد از درمان بشویید.
3- دارو را طبق دستور مصرف كنید. دوره دوم درمان ممكن است ضروری باشد.
4- این دارو به مدت 48-24 ساعت رنگ مدفوع را به قرمز روشن تغییر خواهد داد كه این امر ممكن است موجب لك شدن لباس‌ها شود.
5- به دلیل زیاد بودن احتمال سرایت كرمك، معمولاً توصیه می‌شود كه تمام اعضای خانواده به طور همزمان درمان شوند.
6- در صورتی كه طی چند روز بهبودی حاصل نشد، به پزشك مراجعه كنید.
مصرف در كودكان: عوارض گوارشی در كودكانی كه سن بیشتر دارند و مقادیر زیاد دارو را مصرف كرده‌اند، شایع‌تر است. درمان با این دارو در كودكان كمتر از 10 كیلوگرم وزن با احتیاط انجام شود.
مصرف در شیردهی: ترشح این دارو در شیر مشخص نیست. با این وجود عوارضی هم برای انسان ثابت نشده است.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

میخوای بدونی چاقی, لاغری یا متناسب؟

twitter facebook linkedin whatsapp telegram