وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی پیپرازین


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
پي پرازين در درمان آلودگي به كرمهاي نخي و گرد مصرف مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
در صورت ابتلاي بيمار به عيب شديد كار كليه اين دارو نبايد مصرف شود.
عوارض جانبي:
تهوع ،استفراغ ،قولنج ،اسهال ،واكنش هاي آلرژيك (شامل كهير،اسپاسم برونش و موارد نادري از سندرم استيونس جانسون و آنژيوادم) از عوارض اين دارو هستند.
هشدار:
در صورت ابتلاي بيمار به عيب شديد كار كليه اين دارو نبايد مصرف شود.
مکانيسم اثر:
اين دارو با مهار پاسخ عضله كرم به پيامهاي عصبي موجب فلج انگل و دفع آن مي شود.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1.در صورت مصرف اين دارو براي درمان كرمك ،بهتر است تمام افراد خانواده به طور همزمان درمان شوند. همچنين ،شستن لباسهاي خواب و رختخواب بعد از درمان با دارو ضروري است تا آلودگي دوباره عود نكند.
2.بيش از مقدار تجويز شده نبايد دارو مصرف شود.
3.دوره درمان بايد كامل گردد. در عفونتهاي شديد يا در صورت عود مجدد عفونت ،درمان 2-1 هفته بعد ممكن است تكرار شود.
فارماكوكينتيك:
اين دارو به سرعت از راه خوراكي جذب مي شود. غلظت سرمي دارو 2-4 ساعت پس از مصرف به اوج خود مي رسد. نيمه عمر دارو متغير است. دفع اين دارو عمدتا كليوي است.
اشكال دارويي:
(Tablet:500 mg (as Citrate or Phosphate
(Syrup:583.3 mg/5 ml (As Citrate orPhosphate

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

تعبیر خواب

twitter facebook linkedin whatsapp telegram