وحید مجیدی

اطلاعات داروی پیپکرونیوم


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
ايجاد فلج عضلاني: مصرف همزمان در بيهوشي براي القاي شل كنندگي عضلاني به كار مي‌رود. از آنجايي كه اين دارو مدت اثر طولاني دارد. تنها در پروسه‌هايي به كار مي‌رود كه بيشتر از 90 دقيقه طول مي‌كشد.
دوز mcg/kg 50 سبب ايجاد 30 دقيقه اثرات باليني مي‌شود، دوز mcg/kg 85-70، 1 تا 2 ساعت شلي عضلاني مي‌دهد كه بسته به نوع بيهوشي از دوز مناسب استفاده مي‌شود. (به صورت كلي دوز اوليه براي شل كردن عضلاني mcg/kg 85-70 (وزن ايده‌آل بدن) مي‌باشد و حداقل دوز پيشنهادي mcg/kg 50 مي‌باشد كه سرعت آغاز عملكرد دارو با اين دوز كاهش مي‌يابد.
براي استفاده به دنبال انتوباسيون داخل تراشة تسهيل شده با سوكسينيل كولين: داخل وريدي: دوز mg/kg 50 (وزن ايده‌آل) سبب 45 دقيقه شلي عضلاني مي‌شود يا mcg/kg 85-70 سبب 2-1 ساعت فلج عضلاني مي‌شود.)
موارد منع مصرف و احتياط:
موارد احتياط: در موارد زير دارو بايد با احتياط مصرف شود:
انسداد صفرا يا اختلال عملكرد كبد، بيماري‌هاي قلبي ـ عروقي يا ادم، دهيدراسيون يا برهم خوردن الكتروليت‌ها يا اسيد و باز، هيپوترمي، مياستني گراويس، اختلال عملكرد تنفس، اختلالات عملكرد كليه.
عوارض جانبي:
قلبي ـ عروقي: كاهش ضربان قلب، هايپوتانسيون، فيبريلاسيون دهليزي، هايپرتانسيون، اسكيمي قلبي.
تنفسي: آتلكتازي، ديس‌پنه.
اعصاب مرکزي: دپرسيون سيستم عصبي مركزي.
پوست: راش پوستي، كهير.
عضلاني ـ اسكلتي: آتروفي عضلاني.
خوني: ترومبوز.
مسموميت و درمان
درمان: تركيبات آنتي‌كلينرژيك مانند نئوستيگمين، ادروفونيوم (mg/kg 5/0).
تداخل دارويي:
آمينوگليكوزيدها، باسيتراسين، كاپرومايسين، كليندامايسين، كليستين، ليدوكائين، لينكومايسين، پلي‌ميكسين، پروكائين، تتراسيكلين‌ها، تري‌متافان، داروهاي ضد درد اوپيوئيدي، داروهاي ضد مياستني گراويس، ادروفونيوم، نمك‌هاي كلسيم، دوكاپرام، نمك منيزيم، پروكائين آميد، كينيدين، تركيبات كاهش دهنده پتاسيم.
مکانيسم اثر:
اين دارو يك تركيب بلوك كننده كننده عصبي ـ عضلاني غير دپولاريزان مي‌باشد كه با بلوك كردن انتقال نور و ترانسيترها در محل اتصال عصبي ـ عضلاني باعث فلج عضلاني مي‌گردد. اين دارو با استيل كولين براي اتصال به رسپتورهاي كولينرژيك رقابت مي‌كند. بنابراين پاسخ عضله را به استيل كولين كاهش مي‌دهد.
فارماكوكينتيك:
شرايط مناسب براي انتوباسيون 5/2 تا 3 دقيقه بعد از دوز mcg/kg 100-70 شروع مي‌شود.
حداكثر اثر دارو با دوز mcg/kg 50، 6-5/5 دقيقه بعد از تجويز دارو، و با دوز mcg/kg 85-70، 5-3 دقيقه بعد از تجويز دارو ايجاد مي‌شود.
پخش: حجم توزيع L/kg 37/0-12/0 به طور متوسط ( L/kg 25/0).
نيمه‌ عمر 66/10-34/1 دقيقه (به طور متوسط 22/6 دقيقه).
دفع: حذف دارو كليوي مي‌باشد و ميزان كليرانس آن L/kg/h 15/0-12/0 مي‌باشد.
اشكال دارويي:
Injection, Powder, Lyophilized: 4 mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: تركيبات بلوك كننده نوروماسكولار
طبقه‌بندي درماني: شل كننده عضلاني
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
نام‌هاي تجاري: Arduan
ملاحظات اختصاصي
1- قبل از تهيه محلول تزريقي بايد بين 2 تا 30 درجه نگهداري شود، در مقابل نور حفاظت شود.
2- بعد از تهيه محلول تزريقي با استفاده از آب باكتريواستاتيك براي تزريق در درجه حرارت اتاق (30-15 درجه سانتي‌گراد ) و يا در يخچال (8-2 درجه سانتي‌گراد ) نگهداري شود. در صورتي كه از ساير مواد به عنوان حلال استفاده شود بايد در 8-2 درجه سانتي‌گراد نگهداري گردد.
3- باقيمانده محلول تزريقي بايد دور ريخته شود.
4- بعد از تهيه محلول تزريقي با آب باكتريواستاتيك بايد در مدت 5 روز استفاده گردد و در صورت تهيه محلول تزريقي با ساير حامل‌ها بعد از 24 ساعت بايد استفاده گردد.
نكات قابل توصيه به بيمار
مصرف در سالمندان: از آنجا كه افراد مسن بيشتر دچار اختلالات عملكرد كليه مي‌گردند بايد با احتياط دارو را در اين بيماران استفاده نمود. مثلاً‌ با كاهش دوز و يا افزايش فواصل مصرف دارو.
مصرف در كودكان: در نوزادان 12-3 ماه: وريدي: mcg/kg 40 سبب ايجاد 10 تا 44 دقيقه شلي عضلاني مي‌شود.
بچه‌هاي بيشتر از 14 سال: وريدي: mcg/kg 75 سبب ايجاد 18 تا 52 دقيقه شلي عضلاني مي‌شود.
دوز بچه‌هاي بيشتر از 14 سال: مشابه دوز بزرگسالان مي‌باشد.
مصرف در شيردهي: اگرچه هنوز مشخص نشده كه Pipecuronium در شير ترشح مي‌شود، اما مشكلي در رابطه با شيردهي در نوزادان گزارش نشده است.
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
پتاسيم و كراتينين (افزايش غلظت سرمي)، غلظت گلوكز (كاهش غلظت سرمي).

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram