وحید مجیدی

اطلاعات داروی ژسترون


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
سرطان هاي رحم (اندومتر) و هيپرپلازي خوش خيم پروستات.
موارد منع مصرف و احتياط:
حساسيت شديد دارويي.
عوارض جانبي:
تهوع, آمبولي ريه, زردي, ضايعات جلدي, ميگرن, سردرد, ترشح شير, پر مويي, طاسي و تب دارويي.
هشدار:
حساسيت شديد دارويي.
اشكال دارويي:
تزريق 20 ميلي گرم در هر ميلي ليتر.
اطلاعات دیگر:
طبق دستور پزشک عمل شود.تا سه ماه بعد از قطع دارو حاملگي صورت نگيرد.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram