وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی کاربامید پروکساید


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
كارباميد پراكسيد براي تسكين التهاب خفيف لثه و ساير سطوح مخاطي دهان و لبها،تسكين درد و التهاب ناشي از دندانهاي مصنوعي و اعمال دندانپزشكي ،كمك به حفظ بهداشت دهان در شرايط خاص و ضدعفوني و تميزكردن ضايعات دهان مصرف مي شود.
عوارض جانبي:
قرمزي موضعي و عفونت ثانويه با مصرف دارو گزارش شده است.
مکانيسم اثر:
اين دارو به دنبال تماس با بافتهاي دهان موجب آزاد شدن اكسيژن مي شود و بدين ترتيب با ضدعفوني كردن دهان موجب كاهش التهاب ،تسكين درد و مهار توليد باكتريهاي مولد بوي بد دهان مي شود.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1.مصرف دارو بيشتر از هفت روز يا در كودكان با سن كمتر از سه سال (مگر با تجويز پزشك يا دندانپزشك) توصيه نمي شود.
2.از رقيق كردن محلول دارو بايد اجتناب شود.
3.اين دارو در تماس با آب دهان كف مي كند. بنابراين براي مدت 4-5 دقيقه پس از مصرف دارو،از نوشيدن مايعات يا شستشوي دهان اجتناب شود.
اشكال دارويي:
Liquid for Topical - Oral:10% w/v

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

ضرب المثل و اصطلاحات عامیانه

twitter facebook linkedin whatsapp telegram