وحید مجیدی

اطلاعات داروی کاربومر


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
جهت رفع خشكي چشم،‌ مقدار 2-1 قطره از دارو،‌ در موارد نياز، در چشم درگير چكانده مي‌شود.
مکانيسم اثر:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: در موارد حساسيت به هر يك از اجزاء فرمولاسيون (به ويژه ستريميد) مصرف اين دارو ممنوع مي‌باشد.
لازم است قبل از استفاده از اين دارو لنز تماسي از چشم خارج شود.
فارماكوكينتيك:
عوارض جانبي
تاري ديد و احساس سوزش (به شكل گذرا)، خارش و قرمزي چشم.
نكات قابل توصيه به بيمار
1- لازم است قبل از مصرف دارو لنز تماسي خارج شده و تا 30 دقيقه پس از مصرف دارو،‌ از لنز تماسي استفاده نگردد.
2- در صورت مصرف همزمان اين دارو با ساير قطره‌هاي چشمي، فاصله زماني بين مصرف اين دو دارو بايد 15 دقيقه باشد.
3- به دليل احتمال ايجاد تاري ديد، لازم است بعد از مصرف دارو جهت كار با ماشين‌آلات يا رانندگي چند دقيقه صبر شود تا ديد فرد مجدداً به حالت عادي برگردد.
4- با توجه به وجود ستريميد در فرمولاسيون فرآورده به عنوان ماده نگهدارنده،‌ لازم است از مصرف لنزهاي تماسي نرم در طول دوره درمان خودداري شود.
اشكال دارويي:
Ophalmic Gel: 10g
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: لوبريكانت
طبقه‌بندي درماني : لوبريكانت چشمي
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: نامشخص
نام‌هاي تجاري: Liposic

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram