وحید مجیدی

اطلاعات داروی کالامین


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
الف) تسكين خارش و درد ناشي از تماس با گياهان سمي، گزش حشرات، آفتاب سوختگي، تحريكات سطحي پوست.
4-3 بار در روز بر روي موضع ماليده مي‌شود.
مكانيسم اثر
كالامين حاوي اكسيد روي و اكسيد فريك است و اثر قابض بر روي پوست دارد.
اشكال دارويي:
Cream, Lotion: 8%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: ضد خارش موضعي.
طبقه‌بندي درماني: قابض، ضد حساسيت پوستي.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده B
عوارض جانبي
موضعي: التهاب خفيف.
نكات قابل توصيه به بيمار
1.از تماس اين دارو با چشم خودداري كنيد.
2.اين دارو تنها براي مصرف خارجي است.
3.در صورت عدم بهبود، بدتر شدن وضعيت بيمار يا بروز بثورات و تحريك و حساسيت پوستي، مصرف دارو را قطع كرده و با پزشك تماس بگيريد.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram