اطلاعات داروی کالاندولا


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
پماد كالاندولا در درماتيت هاي آلرژيك ،پيشگيري و تسكين التهاب و تحريك پوست بدن شيرخواران بر اثر تماس با ادرار،آزردگي هاي جلدي ناشي از خراشها و بريدگيهاي سطحي ،خشكي و ترك هاي پوست ،گزيدگي حشرات ،پيشگيري و درمان آفتاب سوختگي مصرف مي شود.
مکانيسم اثر:
فلاونوييدهاي موجود در گل هميشه بهار از آزادشدن هيستامين و توليد پروستاگلاندينها جلوگيري مي نمايند. ساپونين هاي گل هميشه بهار از آزاد شدن هيستامين، برادي كينين و بعضي از آنزيم هاي پروتيوليتيك جلوگيري كرده و با كاهش نفوذپذيري مويرگها مانع ترشح پلاسما به داخل بافتها گرديده و مهاجرت گويچه هاي سفيد را به ناحيه ملتهب كاهش مي دهند. كارتنوييدهاي گل هميشه بهار و بخصوص بتاكاروتن پيش ساز ويتامين A بوده و به اثرات ضد التهاب و التيام بخش فلاونوييدها و ساپونوزيدهاي آن كمك مي كنند. كاروتنوييدها همچنين همراه باتانن موجود در گياه ممكن است در پيشگيري و بهبود حالت سرخي ،ادم و درد ناشي از آفتاب سوختگي كه در اثر اشعه ماوراء بنفش ايجاد مي شود مؤثر باشند.
اشكال دارويي:
Ointment:15g
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود