وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی کد لیور اویل


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
نوع موضعي در درمان ضايعات پوستي و زخم هاي بستر استفاده مي شود. اين روغن حاوي ويتامين هاي A و D و اسيد چرب ضروري مي باشد.
موارد منع مصرف و احتياط:
مورد خاصي وجود ندارد.
عوارض جانبي:
عارضه خاصي گزارش نشده است.
هشدار:
مورد خاصي وجود ندارد.
روغن.
اطلاعات دیگر:
اين دارو موضعي در بهبود زخم ها و خراش هاي پوستي به کار مي رود.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

فال ایتالیایی

twitter facebook linkedin whatsapp telegram