وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی کلادريبين


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
الف) لوسمي فعال سلول مويي
بزرگسالان: مقدار mg/kg/day 09/0 به مدت هفت روز انفوزيون مداوم وريدي مي‌شود. اين مقدار مي‌تواند هر 35-28 روز تكرار شود. استفادة تأييد نشده آن به صورت mg/m2/day 4/3 زيرجلدي به مدت 7-1 روز مي‌باشد.
ب) لوسمي لنفوسيك مزمن
بزرگسالان: معمولاً‌ مقدار mg/kg/day 1/0 به مدت هفت روز انفوزيون مداوم وريدي مي‌شود. و يا مي‌توان از mg 14/0-028/0 به صورت انفوزيون 2 ساعته در روزهاي 5-1 استفاده نمود.
پ) لوسمي مزمن ميلوييد (CML)
بزرگسالان: mg/m2/day 15 به صورت انفوزيون يك ساعته در روزهاي 5-1 تزريق گردد در صورت عدم پاسخ‌دهي دوز به mg/m2/day 20 در دوره دوم افزايش يابد.
تنظيم دوز در نارسايي كليه
بزرگسالان: با ClCr بين 50-10 ml/min 75% دوز تجويز شود، در 10ClCr < و در دياليز صفاقي پيوسته (CAPD)، 50% دوز تزريق شود.
تنظيم دوز در نارسايي كبد
بزرگسالان: مصرف دارو در نارسايي كبد با احتياط همراه شود اما گايدلاين مشخصي براي تنظيم دوز در نارسايي كبد وجود ندارد.
موارد منع مصرف و احتياط:
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به دارو.
موارد احتياط: اختلال كار كليه يا كبد.
عوارض جانبي:
اعصاب مرکزي: سردرد، خستگي، سرگيجه، بي‌خوابي، ضعف.
قلبي ـ عروقي: تاكيكاردي، خيز، ترومبوز.
چشم، گوش، حلق و بيني: خون دماغ.
دستگاه گوارش: تهوع، كاهش اشتها، استفراغ، اسهال، يبوست، درد شكمي.
خون: نوتروپني، كم‌خوني، ترومبوسيتوپني، سركوب مغز استخوان.
تنفسي: تنفس يا صداهاي غيرطبيعي قفسة سينه، سرفه، كوتاه شدن دامنة تنفس.
پوست: بثورات پوستي، خارش، اريتم، پورپورا، پتشي.
ساير عوارض: تب، عفونت، واكنش موضعي در محل تزريق، لرز، تعريق، كسالت،‌ درد سينه،‌ درد عضله، درد مفصلي، زيادي اوره خون، افزايش بيلي‌روبين، آنمي آپلاستيك.
مسموميت و درمان
تظاهرات باليني: مسموميت غير قابل برگشت نورولوژيك (پاراپارزي/كوادري‌پارزي)، مسموميت حاد كليوي، و كاهش شديد فعاليت مغز استخوان كه به نوتروپني، كم‌خوني و ترومبوسيتوپني منجر مي‌شود.
درمان: پادزهر خاصي براي مصرف بيش از حد كلادريبين مشخص نشده است. علاوه بر قطع مصرف دارو، درمان عبارت است از معاينه دقيق و انجام اقدامات حمايتي. معلوم نيست دياليز يا هموفيلتراسيون مي‌توانند دارو را از گردش خون خارج كنند يا نه.
تداخل دارويي:
تداخل دارويي شناخته شده‌اي با كلادريبين وجود ندارد. با اين وجود، به هنگام تجويز اين دارو همزمان يا پس از ساير داروهاي سركوب كننده فعاليت مغز استخوان احتياط شود.
مکانيسم اثر:
اثر آنتي‌نئوپلاستيك: كلادريبين به درون سلولهاي تومور وارد و در آنجا توسط دِاُكسي سيتيدين كيناز فسفريله شده و سپس به يك تري‌فسفات دِاُكسي نوكلئوتيد فعال تبديل مي‌شود. اين متابوليت ساخت DNA جديد را مختل كرده، ترميم DNA موجود را مهار و متابوليسم سلولي را قطع مي‌كند.
فارماكوكينتيك:
جذب: جذب خوراكي 55%، جذب زيرجلدي 100% و جذب مقعدي دارو 20% مي‌باشد.
پخش: حدود 20 درصد به پروتئين‌هاي پلاسما پيوند مي‌يابد. حجم توزيع دارو L/kg 82/252/4 مي‌باشد.
متابوليسم: توسط كبد متابوليزه مي‌گردد.
دفع: در بيماران داراي كليه سالم،‌ نيمه‌ عمر نهايي به طور متوسط 4/5 ساعت است. 44-18% دارو در ادرار دفع مي‌گردد و كليرانس دارو حدود ml/hr/kg 640 مي‌باشد.
اشكال دارويي:
Injection, Solution: 1mg/ml, 10ml, 2 mg/ml, 5ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آنتي‌متابوليك، آنتاگونيست پورين
طبقه‌بندي درماني: آنتي‌نئوپلاسم
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده D
نام‌هاي تجاري: Leustatin, Litak
ملاحظات اختصاصي
1- كلادريبين يك داروي سمي است و طي درمان تا حدي سميت آن انتظار مي‌رود. وضعيت عملكرد هماتولوژيك بيمار، به خصوص طي 8-4 هفته اول درمان به دقت پيگيري شود. كاهش شديد فعاليت مغز استخوان، از جمله نوتروپني، كم‌خوني و ترومبوسيتوپني معمولاً در بيماران تحت درمان با اين دارو ديده شده است. بسياري از بيماران قبل از درمان با اين دارو،‌ اختلال هماتولوژيك قبلي ناشي از بيماريشان دارند.
2- تب به طور شايع، طي ماه اول درمان ديده مي‌شود و اغلب نياز به درمان با آنتي‌بيوتيك دارد.
3- به دليل خطر زيادي اوره خون ناشي از تخريب تومور، طي درمان آلوپورينول تجويز شود.
4- براي يك انفوزيون 24 ساعته، مقدار مصرف محاسبه شده به 500 ميلي‌ليتري محلول كلرورسديم 9/0 درصد تزريقي اضافه شود. بعد از رقيق شدن، يا بلافاصله مصرف و يا به مدتي كمتر از 8 ساعت در يخچال نگهداري شود. محلولهاي حاوي دكستروز نبايد مصرف شود، زيرا مطالعات افزايش تخريب دارو را نشان داده‌اند. از آنجا كه اين فرآورده فاقد مواد باكتريوستاتيك است،‌ براي تهيه مخلوط از تكنيك آسپتيك استفاده شود. محلولهاي حاوي كلادريبين نبايد با ساير داروهاي وريدي مخلوط و يا به طور همزمان از طريق يك خط وريدي مشترك انفوزيون شود.
5- ويالهاي باز نشده در دماي 8-2 درجه سانتي‌گراد (در يخچال) نگهداري و از نور محافظت شوند. اگرچه انجماد اثر جانبي بر دارو ندارد ولي ممكن است تشكيل رسوب دهد. اين حالت با گرم شدن تدريجي دارو در دماي اتاق و تكان دادن شديد آن برطرف خواهد شد. از گرم كردن، قرار دادن در ميكروويو و منجمد كردن دوباره آن خودداري شود.
6- دارو بايد تحت نظارت پزشك تزريق گردد.
7- در هنگام استفاده از دارو بايد آزمايش خون و آزمايش عملكرد كليه و كبد به طور متناوب و خصوصاً در 8-4 هفته اول شروع درمان انجام شود.
8- دارو در لنفوم غير هوچكين و MS پيش‌رونده نيز استفاده مي‌شود.
9- دارو نبايد با محلول دكستروز 5% مخلوط شود و به عنوان حامل تنها از نرمال‌سالين استفاده شود.
نكات قابل توصيه به بيمار
از حاملگي در دوران مصرف اين دارو خودداري كنيد، زيرا خطر ناهنجاري جنيني وجود دارد.
مصرف در كودكان: بي‌ضرري و اثربخشي اين دارو در كودكان ثابت نشده است.
مصرف در شيردهي: ترشح اين دارو در شير مادر مشخص نيست. با توجه به اهميت دارو براي مادر، در مورد قطع مصرف دارو يا شيردهي تصميم‌گيري شود.
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
كلادريبين اغلب آزمون‌هاي هماتولوژيك را به دليل اثر سركوب كننده فعاليت مغز استخوان تغيير مي‌دهد.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

کرنومتر آنلاین

twitter facebook linkedin whatsapp telegram