اطلاعات داروی کلاریترو مایسین


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
التهاب و عفونت و گلو و لوزه (فارنژيت), سينوزيت و عفونتها ريه ناشي از مايکوباکتريوم آويوم و ميکروب هليکوباکتر در معده.
موارد منع مصرف و احتياط:
حساسيت شديد دارويي.
عوارض جانبي:
عوارض گوارشي مثل تهوع, اسهال, شکم درد ,سردرد, و استفراغ و آسيب کبدي و کاهش پلاکت هاي خون.
هشدار:
حساسيت شديد دارويي.
اشكال دارويي:
قرص و پودر براي محلول.
اطلاعات دیگر:
مصرف اين دارو با غذا يا با معده خالي يکسان است. در صورت فراموش کردن مصرف يک مرحله آن تا هنگامي که نوبت مصرف بعدي نرسيده, در هر زمان ميزان فراموش شده مصرف شود.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود