اطلاعات داروی کلرهگزیدین گلوکونات


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
الف) شستن دست قبل از جراحي.
دستها با پنج ميلي ليتر محلول به مدت سه دقيقه شسته و بعد آب كشيده مي‌ شود. اين عمل يك بار ديگر نيز تكرار مي‌ شود.
ب) شستن دست (در مواردي كه شستشوي معمولي كافي نيست).
دستها با پنج ميلي ليتر محلول به مدت 15 ثانيه شسته و بعد آب كشيده مي‌ شود.
پ) شستشوي زخمها.
با مقدار كمي از محلول زخم شسته شده و بعد آب كشي مي‌ شود (قبلاً محل زخم با آب شسته شود).
مكانيسم اثر
كلر هگزيدين با پاره كردن غشاي پلاسمايي باكتري، موجب خروج محتويات سلولي و در نتيجه مرگ سلول مي‌ شود. اين دارو بر باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي مؤثر است ، ولي اثر آن بر روي گونه‌هاي گرم منفي كمتر است.
اشكال دارويي:
Solution: 4%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: بيس بيگوان يد کاتيوني.
طبقه‌بندي درماني: ضد عفوني كننده موضعي.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده B
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به دارو.
موارد احتياط: گزارشاتي در مورد كر شدن بيمار، ‌به علت داخل شدن دارو به گوش مياني وجود دارد.
نكات قابل توصيه به بيمار
در صورت تحريك پوست يا حساس شدن پوست به نور، مصرف دارو را قطع كنيد.
از تماس دارو با چشم و گوش خودداري كنيد و در صورت تماس، با آب به خوبي بشوييد.
دارو را در ظرف سربسته و دور از نور و در دماي كمتر از 40 درجه سانتيگراد نگهداري كنيد.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram