اطلاعات داروی کلسیم دی 3


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
1.کمک به افزايش توده استخواني و استحکام استخوان ها و پيشگيري از پوکي استخوان
2.عامل اصلي جهت عملکرد عضلات و تنظيم کار سيستم اعصاب بدن
3.تنظيم ضربان قلب و بهبود روند خواب.
شکل دارو:
کپسول
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود