وحید مجیدی

اطلاعات داروی کلسیم پنتوتنات


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
درمان كمبود ويتامينهاي گروه B
بزرگسالان و كودكان: مقدار mg/day 10-4 مصرف مي‌گردد.
توجه: اثربخشي اين دارو در هيچ موردي ثابت نشده است.
مكانيسم اثر
اسيد پانتوتنيك پيش‌ساز كوآنزيم A‌ است و براي اعمال متابوليكي، مانند متابوليسم كربوهيدراتها، پروتئينها و ليپيدها، ضروري است. پانتوتنات كلسيم يك مشتق صناعي اسيد پانتوتنيك است.
فارماكوكينتيك
جذب: از دستگاه گوارش به راحتي جذب مي‌شود.
پخش: به طور گسترده در بدن انتشار مي‌يابد و در شير ترشح مي‌شود.
متابوليسم: اسيد پانتوتنيك متابوليزه نمي‌شود.
دفع: حدود 70 درصد اين دارو به صورت تغيير نيافته از طريق ادرار و 30 درصد آن از طريق مدفوع دفع مي‌شود.
عوارض جانبي
هيچ عارضه جانبي براي اين دارو شناخته نشده است.
اشكال دارويي:
Tablet: 100 mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: مشتق صناعي ويتامين B5.
طبقه‌بندي درماني: ويتامين (محلول در آب).
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده A (با مصرف مقادير بيش از RDA، رده C).
ملاحظات اختصاصي
1- اسيد پانتوتنيك در بيشتر مواد غذايي يافت مي‌شود و كمبود آن به ندرت در انسان ديده مي‌شود.
2- اين ويتامين در گوشت، غلات، تخم مرغ، شير، سبزي، و ميوه يافت مي‌شود.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram