وحید مجیدی

اطلاعات داروی کلوبازام


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

اشكال دارويي:
Tablet: 10mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: بنزوديازپين.
طبقه‌بندي درماني: داروي كمكي در صرع، ضد اضطراب.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده D
موارد و مقدار مصرف
الف) صرع.
بزرگسالان: مقدار mg/day 30-20، حداكثر تا mg/day 60 مصرف مي‌شود.
كودكان بزرگتر از سه سال: از نصف مقدار مصرف بزرگسالان بيشتر نشود.
ب) اضطراب.
بزرگسالان: مقدار mg/day 30-20 در مقادير منقسم يا به صورت مقدار واحد به هنگام خواب و در موارد شديد (بيماران بستري) تا حداكثر mg/day 60 در مقادير منقسم مصرف مي‌شود. در سالخوردگان mg/day 20-10 تجويز مي‌شود.
توجه: در مورد فارماكولوژي، فارماكوكينتيك، موارد منع مصرف و احتياط‌ها و عوارض جانبي به تك‌ نگارهاي Benzodiazepines و Diazepam مراجعه كنيد.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram