وحید مجیدی

اطلاعات داروی کلوتریمازول


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
الف) تينئاپديس، تينئاکروريس، تينئاورسيکالر، تينئاکورپوريس، کانديدياز پوستي.
بزرگسالان: روزانه دو بار، صبح و عصر، از محلول يا کرم جلدي بر رو ي موضع تميز شده از قبل ماليده مي‌ شود. مدت زمان مصرف معمولاً 4-1 هفته و حداکثر تا هشت هفته است.
ب) درمان کانديدياز فرجي- مهبلي.
بزرگسالان: مقدار 100 ميلي گرم از قرص واژينال، يک بار در روز.
قبل از خواب به مدت 7 روز پياپي استفاده مي‌ شود. در زنان غير باردار مي‌ توان مقدار 200 ميلي گرم از قرص واژينال، يک بار در روز به مدت 3 روز پياپي، و يا مقدار 500 ميلي گرم از قرص واژينال به صورت تک دوز، قبل از خواب تجويز نمود.در صورت مصرف کرم واژينال، مقدار يک اپليکاتور از کرم، يک بار در روز، به مدت 7 روز پياپي برا ي کرم %1 و 3 روز پياپي براي کرم %2 استعمال مي‌ شود. براي عفونت خارجي نواحي فرج ، از کرم موضعي %1 ، يک تا دو بار در روز به مدت 7 روز متوالي استفاده مي‌ شود.
پ) درمان کانديدياز دهاني- حلقي.
بزرگسالان و کودکان: يک قرص مکيدني، 5 بار در روز به مدت 14 روز پياپي استفاده مي‌ شود.
ت) پيشگيري از کانديدياز دهاني- حلقي در بيماران مبتلا به ضعف ايمني.
بزرگسالان: يک قرص مکيدني، 3 بار در روز در طول مدت شيمي درماني مصرف مي‌ شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به دارو.
موارد احتياط: سه ماهه اول بارداري (احتمال عوارض جانبي برا ي جنين وجود دارد).
عوارض جانبي
دستگاه گوارش: کرامپهاي قسمت تحتاني شکم، تهوع، استفراغ (در صورت مصرف قرص مکيدني).
ادراري ـ تناسلي: زخمي شدن مهبل طي مقاربت ، مقاربت دردناک، سوزش مهبلي، تکرر ادرار.
موضعي: ايجاد تاول، اريتم، خارش، سوزش، احساس گزش، تحريک، ايجاد پريدگي در پوست.
توجه: در صورت بروز حساسيت مفرط بايد مصرف دارو قطع شود.
مکانيسم اثر:
اثر ضد قارچ: کلوتريمازول با پيوند به فسفوليپيدها در غشاي سلولي قارچ به نفوذپذيري غشاي سلولي آسيب مي‌ رساند. کلوتريمازول موجب مهار يا کشته شدن بسياري از قارچها ، مانند مخمرها و درماتوفيتها، مي‌ شود و همچنين بر بعضي از باکتري‌هاي گرم مثبت مؤثر است.
فارماكوكينتيك:
جذب: جذب کلوتريمازول با مصرف موضعي اين دارو محدود است. ميزان جذب دارو در مصرف قرص مکيدني مشخص نشده است.
پخش: با مصرف موضعي حداقل است.
متابوليسم و دفع: نامعلوم.
اشكال دارويي:
Tablet: 100, 500mg
Solution: 1%
Suppository: 100, 200, 500mg
Cream: 1, 2%
Cream: Clotrimazole 1% +Betamethasone (As Dipropionate) 0.05%
Lotion: Clotrimazole 1% +Betamethasone (As Dipropionate) 0.05%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: مشتق صناعي ايميدازول.
طبقه‌بندي درماني: ضد قارچ (موضعي، مهبلي).
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده B
نکات قابل توصيه به بيمار
1- اين دارو را عميقاً در داخل مهبل وارد کنيد و در دوران درمان با آن، براي جلوگيري از عود مجدد عفونت ، از مقاربت خودداري کنيد.
2- براي جلوگيري از رنگي شدن لباس ‌هاي زير و جذب ترشحات مهبلي، از دستمال تميز استفاده نماييد.
3- دوره درمان را کامل کنيد. بهبودي معمولاً طي يک هفته حاصل مي‌ شود. اگر بهبودي طي چهار هفته حاصل نشد و يا اينکه بيماري بدتر شد ، به پزشک اطلاع دهيد.
4- به بيمار يادآوري کنيد که قرص‌هاي مکيدني بايد به آرامي (طي 15 تا 30 دقيقه) در دهان حل شود تا حداکثر اثر را داشته باشد. بنابراين بايد از جويدن قرص خودداري شود.
مصرف در كودكان: مصرف فرم مکيدني در کودکان زير سه سال توصيه نمي‌ شود. فرم‌هاي موضعي را در کودکان زير 2 سال به کار نبريد. در کودکان زير 12 سال، فرم‌هاي واژينال نبايد به صورت خوددرماني استفاده شود.
مصرف در شيردهي: ترشح کلوتريمازول در شير مادر مشخص نيست. مصرف آن در شيردهي بايد با احتياط همراه باشد.
مصرف در بارداري: قرص‌هاي مکيدني را فقط در صورتي که منافع بيش از خطرات احتمالي است ، مصرف نماييد.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram