اطلاعات داروی کوریونیک گنادوتروپین


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
الف) ايجاد تخمك‌گذاري و بارداري.
بزرگسالان: مقدار 10000-5000 واحد، يك روز پس از تزريق آخرين مقدار منوتروپين، تزريق عضلاني مي‌شود.
ب) هيپوگوناديسم هيپوگونادوتروپيك.
بزرگسالان: مقدار 1000-500 واحد سه بار در هفته به مدت سه هفته و بعد از آن دو بار در هفته به مدت سه هفته تزريق عضلاني مي‌شود و يا مقدار 4000 واحد سه بار در هفته به مدت 9-6 ماه و بعد از آن مقدار 2000 واحد سه بار در هفته به مدت سه ماه ديگر تزريق عضلاني مي‌شود.
پ) درمان نهفتگي غير انسدادي بيضه قبل از دوران بلوغ.
كودكان 9-4 ساله: مقدار 5000 واحد، يك روز در ميان، چهار بار و يا مقدار 4000 واحد سه بار در هفته به مدت سه هفته و يا مقدار 1000-500 واحد 15 بار طي شش هفته تزريق عضلاني مي‌شود يا 500 واحد، 3 بار در هفته به مدت 4 تا 6 هفته كه در صورت عدم پاسخ ظرف يك ماه، مي‌توان در هر تزريق مقدار 1000 واحد مصرف كرد.
مكانيسم اثر
اثر تحريك تخمك‌گذاري: گونادوتروپين كوريونيك انساني (HCG) با تقليد عمل LH موجب تخمك‌گذاري در فوليكول‌هاي رسيده تخمدان مي‌شود.
اثر تحريك اسپرم‌سازي: HCG توليد آندروژن را در سلول‌هاي ليديگ بيضه تحريك كرده و سبب بلوغ سلول‌هاي ديواره لوله‌هاي سمينيفر بيضه‌ها مي‌شود.
عوارض جانبي
اعصاب مرکزي: سردرد، خستگي، تحريك‌پذيري، بي‌قراري، افسردگي.
ادراري ـ تناسلي: بلوع زودرس (رشد بيضه‌ها، رشد آلت تناسلي، رشد موهاي ناحيه زهار و زير بغل، تغيير صدا، رشد موهاي بدن)، تحريك بيش از حد (بزرگي تخمدان‌ها)، پارگي كيست‌هاي تخمدان (بعد از مصرف گونادوتروپين‌ها).
موضعي: درد در محل تزريق.
ساير عوارض: ژنيكوماستي، ادم.
مکانيسم اثر:
فارماكوكينتيك
جذب: HCG بايد از طريق عضلاني تزريق شود. حداكثر غلظت خوني اين دارو طي شش ساعت حاصل مي‌شود.
پخش: به طور عمده در بيضه‌ها و تخمدان‌ها انتشار مي‌يابد.
متابوليسم: نيمه عمر اوليه 11 ساعت است كه فاز نهايي آن 23 ساعت مي‌باشد.
دفع: HCG از طريق كليه‌ها دفع مي‌شود.
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: بلوغ زودرس يا سرطان وابسته به آندروژن (سرطان پروستات، بيضه و سرطان پستان در مردان) (چون دارو توليد آندروژن را تحريك مي‌كند)، حساسيت مفرط شناخته شده نسبت به آن.
موارد احتياط:
الف) آسم ، اختلالات تشنجي، ميگرن و بيماري‌هاي كليوي يا قلبي (موجب تشديد اين اختلالات مي‌شود).
ب) HCG بايد توسط پزشك متخصص تجويز شود.
اشكال دارويي:
Injection Powder: 500, 1500, 5000 IU
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: گونادوتروپين.
طبقه‌بندي درماني: محرك تخمك‌گذاري، محرك اسپرم‌سازي.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده X
ملاحظات اختصاصي
مردان جواني كه HCG مصرف مي‌كنند ، بايد از نظر بروز بلوغ زودرس تحت مراقبت قرار گيرند.
وضع بيماراني كه احتباس مايعات ممكن است موجب تشديد اختلالات آنها شود، بايد مورد توجه قرار گيرند.
در بارداري‌هاي بعد از تحريك تخمدان‌ها با گونادوتروپين‌ها، احتمال چندقلو زايي افزايش مي‌ يابد.
HCG معمولاً فقط پس از شكست درمان با كلوميفن مصرف مي‌شود.
در درمان نازايي، مقاربت روزانه از يك روز قبل از مصرف HCG تا زمان تخمك‌گذاري توصيه مي‌شود.
نشانه‌هاي بارداري خارج رحمي را بايد در نظر داشت. اين نشانه‌ها معمولاً بين هفته‌هاي 12-8 بعد از بارداري آشكار مي‌شوند.
نكات قابل توصيه به بيمار
در صورت بروز ادم، فوراً به پزشك اطلاع دهيد.
در صورت بروز علائم بلوغ زودرس، فوراً به پزشك اطلاع دهيد.
در صورت مصرف براي درمان ناباروري، احتمال چندقلوزايي وجود دارد.
مصرف در سالمندان: اين دارو در سالمندان مصرف نمي‌شود.
مصرف در كودكان: درمان نهفتگي بيضه قبل از سن بلوغ با HCG مي‌تواند نياز بعدي به اوركيدوپكسي را پيش‌بيني كند. القاي ترشح آندروژن ممكن است موجب بلوغ زودرس در بيماراني شود كه براي نهفتگي بيضه‌ها درمان مي‌شوند. به والدين اين كودكان بايد آموزش داد تا در صورت رشد موهاي زهار ، صورت و زير بغل، رشد آلت تناسلي، بروز آكنه و خشن شدن صدا در كودك خود، به پزشك اطلاع دهند.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود