اطلاعات داروی کومارین اس آر


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
ادم و تورم لنفاوي در بيماري هاي فيلاريازيس و پس از عمل جراحي برداشتن پستان (ماستکتومي).
موارد منع مصرف و احتياط:
حساسيت شديد دارويي و نارسايي شديد کبدي.
عوارض جانبي:
عوارض کبدي و عوارض گوارشي.
هشدار:
حساسيت شديد دارويي و نارسايي شديد کبدي.
اشكال دارويي:
قرص 100 ميلي گرمي.
اطلاعات دیگر:
اين دارو در افراد با ضايعات کبدي با احتيار مصرف شود.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود