وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی گادوپنتتات ديمگلومين


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
تصوير‌برداري از مغز، تصوير‌برداري از ضايعات نخاعي به روش Magnetic Resonance Imaging (MRI)
بزرگسالان و كودكان بزرگتر از دو سال: مقدار (ml/kg 2/0 ) mmol/kg 1/0 تزريق وريدي مي‌شود. حداكثر سرعت تزريق ml/sec 10 است.
توجه: سرعت تزريق ml/sec 10 موجب بروز تهوع مي‌شود. براي اطمينان از تزريق كامل دارو، بايد مقدار پنج ميلي‌ليتر محلول نمكي نرمال بعد از مصرف دارو تزريق شود.
تنظيم دوز: در نارسايي کليوي خفيف ـ متوسط دارو با احتياط استفاده شود. در نارسايي کليوي شديد GFR<30ml/min توصيه نمي‌شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
موارد احتياط: تجويز دارو به ندرت باعث واكنش‌هاي آنافيلاکسي مي‌شود. بيماران بدقت مانيتور شوند. در بيماران با نارسايي حاد يا مزمن کليوي شديد(GFR<30ml/min) منجر به فيبروز سيستميک نفروژنيک مي‌شود. اين عارضه کشنده بوده و روي پوست، عضلات، ارگانهاي داخلي اثر گذاشته و در فاصله چند روز تا چند ماه بعد از تماس رخ مي‌دهد.
در بيماران با سابقه آسم، آلرژي، آنمي داسي شکل، آنمي هموليتيک، نارسايي کبدي و کليوي و تشنج با احتياط به کار رود.
ايمني و اثربخشي دارو در Magnetic Resonance Angiography (MRA) اثبات نشده است.
عوارض جانبي:
ملاحظات اختصاصي
1- نكات توصيه شده توسط كارخانه سازنده براي استفاده از تكنيك صحيح مصرف دارو بايد رعايت شود.
2- اعمال تصوير‌برداري بايد طي يك ساعت تزريق دارو تكميل شود.
3- اين دارو در مقايسه با پلاسما هيپرتونيك است (اسمولاتيه دارو 8/6 برابر پلاسما است).
4- در صورت لزوم تكرار آزمونها، فاصله زماني بين تزريقات بايد رعايت شود تا كليرانس دارو به طور طبيعي انجام گيرد.
مصرف در كودكان: بي‌ضرري و اثر‌بخشي مصرف دارو در كودكان كوچكتر از دو سال ثابت نشده است.
مصرف در شيردهي: ترشح اين دارو در شير مشخص نيست.
تداخل دارويي:
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
غلظت سرمي بيلي‌روبين و آهن ممكن است به طور گذرا افزايش يابد.
مکانيسم اثر:
اين دارو از سد خوني ـ مغزي سالم عبور نمي‌كند؛‌ بنابراين، در بافت طبيعي مغز يا در ضايعات سيستم اعصاب مركزي ( CNS) كه سبب ايجاد سد خوني ـ مغزي غير‌طبيعي نمي‌شوند (مانند كيستها، اسكار‌هاي حاصل از عمل جراحي) تجمع نمي‌يابد. عروق غير‌طبيعي يا شكست در سد خوني ـ مغزي تجمع دارو در ضايعاتي مانند نئوپلاسمها، آبسه‌ها، و انفاركتوسهاي تحت حاد مي‌شود. اين دارو با تجمع در ضايعات مغزي ـ نخاعي يك ميدان مغناطيسي ايجاد مي‌كند و مشاهده ضايعات را توسط تجهيزات MRI امكان‌پذير مي‌سازد. تصاوير MR بر تراكم و ديناميك رها‌شدگي پروتون متكي است.
فارماكوكينتيك:
پخش: حجم توزيع دارو ml/kg 309-223 مي‌باشد. نيمه‌ عمر توزيع دارو 20-4 دقيقه است.
دفع: حدود 83 در‌صد مقدار مصرف شده دارو طي شش ساعت از طريق كليه دفع مي‌شود. نيمه‌ عمر دفع دارو به طور متوسط 7/1-5/1 ساعت است.
اشكال دارويي:
Injection: 469 mg/ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: ماده حاجب، Paramagnetic.
طبقه‌بندي درماني: داروي كمك تشخيصي (اختلالات مغزي، اختلالات نخاعي).
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
نام‌هاي تجاري: Magnevist
عوارض جانبي
اعصاب مرکزي: بر‌آشفتگي، سر‌گيجه،‌ تشنجات، سر درد.
دستگاه گوارش: خشكي دهان، افزايش ترشح بزاق دهان، درد معده، تهوع، استفراغ.
قلبي ـ عروقي: كمي شديد فشارخون، گشاد شدن عروق (گرم شدن و بر‌افروختگي پوست).
ساير عوارض: واكنش آلرژيك (بثورات پوستي يا كهير، خس‌خس سينه، تنگي نفس يا اشكال در تنفس)، احساس سردي در محل تزريق، احساس زنگ زدن در گوشها.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

فال انبیا بگیر

twitter facebook linkedin whatsapp telegram