وحید مجیدی

اطلاعات داروی گلیکلازید


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
ديابت مليتوس نوع II
بزرگسالان: 80 - 40 ميلي گرم خوراكي روزانه قبل از صبحانه حداكثر دوز دارو 320 ميلي گرم در روز مي‌ باشد. در بيماران سالمند دارو با دوز 40 ميلي‌گرم خوراكي روزانه شروع مي‌ شود. دوزهاي بيشتر از 160 ميلي گرم، در دو دوز منقسم بايد تجويز شود.
مكانيسم اثر
اين دارو با افزايش آزاد سازي انسولين از سلولهاي بتاي پانكراس باعث كاهش قند خون مي‌ گردد.
موارد منع مصرف و احتياط:
تداخل دارويي
گلوكوكورتيكوئيدها و ريفامپين باعث كاهش اثر بخشي دارو مي‌ شوند.
آندروژن‌ها (تستوسترون) كلرامفينكل، سولفوناميدها، مهار كننده‌هاي MAO ساليسيلات ‌ها، ‌كلوفيبرات و داروهاي ضد انعقاد خوراكي باعث افزايش تأثير دارو و هايپوگليسمي مي‌ شوند.
تداخل دارويي:
عوارض جانبي
اعصاب مركزي: ضعف، سرگيجه.
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، يبوست.
كبد: يرقان كلستاتيك.
خون: لكوپني، ترومبوسيتوپني، آگرانولوسيتوز، آنمي خفيف.
پوست: بثورات ماكولوپاپولار، كهير، اريتم، خارش.
ساير عوارض: هايپوگلايسمي، هيپوناتري.
مسموميت و درمان
مصرف بيش از حد دارو باعث كاهش قند خون شده كه با علائمي چون تهوع، استفراغ، درد در ناحيه بالاي معده ، احساس مورمور شدن لب‌ها و زبان، تعريق، تاكيكاردي، احساس گرسنگي، لتارژي، خميازه كشيدن، عصبانيت و در نهايت تشنج، استوپور، اغما و مرگ تظاهر مي‌ يابد. در موارد خفيف كاهش قند خون، مي توان با گلوكز خوراكي و تنظيم دوز دارو يا زمان مصرف غذا بيمار را كنترل نمود. در موارد شديد، بيمار حداقل 48 - 24 ساعت بايد تحت نظر بوده و تجويز ذغال فعال ، استفاده از دكستروز 50% و بدنبال آن دكستروز 10% به منظور رساندن قند بيمار به mg/dl 100 توصيه مي‌ شود.
مکانيسم اثر:
فارماكوكينتيك
جذب: به خوبي از دستگاه گوارش جذب مي‌ گردد.
پخش: بطور گسترده‌اي به پروتئين‌هاي پلاسما متصل مي‌ گردد.
متابوليسم: متابوليت‌هاي گلي کلازيد فعاليت كاهنده قند خون ندارند.
دفع: متابوليت‌هاي دارو و مقادير اندكي از داروي تغيير نيافته از راه ادرار دفع مي‌ شوند. نيمه عمر دارو 12 - 10 ساعت است.
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: سابقه حساسيت به دارو، سولفونيل اوره‌ها وتيازيدها، كودكان ديابتي، اسيدوز، تروماي شديد، عفونتهاي شديد و جراحي‌هاي بزرگ.
موارد احتياط: سابقه نارسايي كبدي يا كليوي ، بيماران سالمند.
اشكال دارويي:
Tablet: 80mg
Tablet, Extended Release: 30mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: سولفونيل اوره.
طبقه‌بندي درماني: ضد ديابت.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
ملاحظات اختصاصي
در ابتداي درمان با اين دارو، بيمار بايد از نظر احتمال بروز كاهش قند خون تحت نظر باشد.
در صورت بروز بثورات جلدي مصرف دارو بايد قطع شود.
نكات قابل توصيه به بيمار
در صورت بروز علائم كاهش خون، بلافاصله از مايعات شيرين استفاده شود.
در صورت فراموش نمودن دوز دارو، در صورت به يادآوري فورا مصرف گردد.
تا مشخص شدن اثرات دارو ، از انجام كارهاي خطرناك كه نياز به هوشياري کامل دارد خودداري نمايند.
مصرف در سالمندان: دوز دارو در سالمندان بايد كاهش يابد.
مصرف در شيردهي: ترشح دارو در شير مشخص نيست به دليل احتمال بروز كاهش قند خون در زمان شيردهي مصرف اين دارو توصيه نمي‌ شود.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram