logo

اطلاعات داروی گل دارو


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
اين فرآورده ها براي برطرف نمودن نشانه هاي سرماخوردگي ،سرفه و احتقان بيني به كارمي روند.
موارد منع مصرف و احتياط:
اين فرآورده ها در بيماران مبتلا به تب بالا،سرفه هاي مداوم و خون ريزي دستگاه تنفس نبايد مصرف شوند.
عوارض جانبي:
تيمول موجود در برخي از اين فرآورده ها ممكن است باعث تحريك غشا مخاطي گردد.
هشدار:
اين فرآورده ها در بيماران مبتلا به تب بالا،سرفه هاي مداوم و خون ريزي دستگاه تنفس نبايد مصرف شوند.
مکانيسم اثر:
اسانسهاي موجود در اين فرآورده ها داراي اثرات ضد التهاب ،خلط آور و آنتي باكتريال مي باشند.
به نظر مي رسد اثرات ضد باكتريايي اوكاليپتول روي باكتري هاي گرم مثبت بيشتر بوده و باسيلوس ساب تيليس و ميكروكوكوس گلوتاميوس به آن حساس تر مي باشند. كورستين و هايپروزيد موجود در اكاليپتوس ممكن است اثرات ضد ويروس آنفلوانزا تيپ A داشته باشند.
اسانس هاي موجود در اين فرآورده ها داراي اثرات ضد التهاب ،خلط آور و آنتي باكتريال مي باشند.
به نظر مي رسد اثرات ضد باكتريايي اوكاليپتول روي باكتري هاي گرم مثبت بيشتر بوده و باسيلوس ساب تيليس و ميكروكوكوس گلوتاميوس به آن حساس تر مي باشند.كورستين و هايپروزيد موجود در اكاليپتوس ممكن است اثرات ضد ويروس آنفلوانزا تيپ A داشته باشند.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1.اين داروها بايد به صورت بخور مصرف شود و از خوردن آن اكيدا خودداري گردد.
2.در طي بخوردادن چشمها بايد بسته باشند.
3 سرفه هاي مداوم ممكن است نشانگر يك بيماري جدي باشد. در صورت تداوم نشانه هاي بيماري بايد به پزشك مراجعه شود.
اشكال دارويي:
Dineh Eucalyptus Inhaler:Solution 60 ml
Dineh Inhaler:Powder 50g
Iran Daruk Liquid Eucalyptus Inhaler:Solution 60 ml
Iran Daruk Powder Eucalyptus Inhaler:Powder 70 g

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram