وحید مجیدی

اطلاعات کشور آذربایجان


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

آذربایجان
نام فارسی کشور: آذربایجان
نام انگلیسی کشور: Azerbaijan
پایتخت: Baku
قاره: Asia
موقعیت قاره: Western Asia
جمعیت حدودی: 9,730,500 نفر
کد(های) تلفن کشور: 994
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: az
واحد(های) پولی رایج کشور:
Azerbaijani manat | AZN |
زبان(های) رایج کشور:
Azerbaijani

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

میخوای بدونی چاقی, لاغری یا متناسب؟

twitter facebook linkedin whatsapp telegram