اطلاعات کشور آرژانتین


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

آرژانتین
نام فارسی کشور: آرژانتین
نام انگلیسی کشور: Argentina
پایتخت: Buenos Aires
قاره: Americas
موقعیت قاره: South America
جمعیت حدودی: 43,590,400 نفر
کد(های) تلفن کشور: 54
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: ar
واحد(های) پولی رایج کشور:
Argentine peso | ARS | $
زبان(های) رایج کشور:
Spanish , Guaraní
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود