وحید مجیدی

اطلاعات کشور آفریقای جنوبی


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

آفریقای جنوبی
نام فارسی کشور: آفریقای جنوبی
نام انگلیسی کشور: South Africa
پایتخت: Pretoria
قاره: Africa
موقعیت قاره: Southern Africa
جمعیت حدودی: 55,653,654 نفر
کد(های) تلفن کشور: 27
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: za
واحد(های) پولی رایج کشور:
South African rand | ZAR | R
زبان(های) رایج کشور:
Afrikaans , English , Southern Ndebele , Southern Sotho , Swati , Tswana , Tsonga , Venda , Xhosa , Zulu

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

کتاب صوتی رایگان اثر مرکب از دارن هاردی

twitter facebook linkedin whatsapp telegram